4 000 doser mässlingsvaccin till UNICEF

Gåva till UNICEF

Varje dag dör 320 barn i mässling. Vaccination är det enda sättet att helt skydda barn mot sjukdomen och UNICEF är världens största inköpare av mässlingsvaccin och finns på plats överallt där barn måste skyddas mot farliga sjukdomar och distribuerar vaccin. Två doser mässlingsvaccin behövs för att få fullgott skydd.

Brightmill genomförde under februari 2015 en kvantitativ undersökning med arbetsgivare för att kartlägga hur företag och organisationer hyr in interimschefer. Som tack för varje inkommet svar från deltagarna i undersökningen köpte vi 10 doser mässlingsvaccin. Totalt deltog 393 personer i undersökningen vilket gjorde att vi bidrog med 4 000 doser mässlingsvaccin till UNICEF!