AI hotar rekryteraryrket

I kölvattnet av den alltjämt pågående digitaliseringen, ser vi hur vissa jobb försvinner medan andra tillkommer. Vi är vittnen till ett teknikskifte med dramatiska konsekvenser där automatisering av arbetsuppgifter både kan reducera kostnader och minimera risken för den mänskliga faktorn. Det är inte svårt att se varför AI tar över jobb efter jobb i vitt... Läs mer »

Gigekonomin förändrar arbetsmarknaden

Vad är det då som driver detta fenomen? Att digitalisering skördar offer och sår möjligheter i sina spår förvånar inte längre någon. Den digitala utvecklingen driver fram en förändrad spelplan där vi redan sett exempel på hur vissa jobb försvinner, medan andra tillkommer. Även om antalet jobb kanske inte kommer förändras markant, så ändrar jobben... Läs mer »
TNS Sifo | Brightmill

Svenska HR-chefer självkritiska när det gäller chefsförsörjning

I dagens transparenta och digitaliserade värld har det blivit allt mer komplext att attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Employer Branding, att vårda sitt arbetsgivarvarumärke samt att utveckla och engagera sina medarbetare, så kallad Talent Management, är ett måste för ett företags eller organisations attraktionskraft. Men det krävs mer än så. – Rekryteringsprocessen kan vara... Läs mer »
Handelshögskolan i Stockholm

Interim management & organisatoriskt lärande

I det snabbt föränderliga affärsklimatet möter företag ofta exceptionella situationer och utmaningar. Som ett resultat har efterfrågan på ytterligare flexibilitet och ledarkompetens ökat. En lösning som har fått ökat stöd är interim management. En interimschef är inte begränsad av företagets vana eller historia och kan fungera som ett tillfälligt stöd att lösa en organisatorisk kris.... Läs mer »
Möte

Undersökning – interimschefer i Sverige 2014

Arbetsgivarna som har undersökts är ett representativt urval av stora och mellanstora arbetsgivare i Sverige med mer än 50 anställda. Undersökningen genomfördes mellan 4-27 februari 2015.  43% av arbetsgivarna i undersökningen har använt interimschefer. 87% är mycket eller ganska nöjda med de interimschefer de har hyrt in. 40% av arbetsgivarna har anställt en chef som... Läs mer »