Brightmill har vunnit ramavtal med Bolagsverket

Bolagsverket logotyp

Brightmill har vunnit Bolagsverkets ramavtalsupphandling avseende bemanningstjänster gällande interimschefer. Uppdraget består av att bistå Bolagsverket med att tillsätta interimskonsulter på enhets-/sektionschefsnivå samt avdelningschefsnivå och ramavtalet löper på fyra år fram till och med februari 2024. Bolagsverket finns i Sundsvall och har som uppdrag att registrera och tillgängliggöra företagsinformation. Myndigheten är huvudsakligen avgiftsfinansierad och har 550 medarbetare.

Hanna Eidem - Chefsrekryterare & Partner

Hanna Eidem

Chefsrekryterare & Partner | 070-747 53 47

Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor. Hon är utbildad jurist med sidostudier i språk och psykologi. Hanna har varit bosatt i Moskva i sju år och talar ryska flytande.