Brightmill ökade vinsten med 32% under 2016

 

Brightmill AB har haft en stabil tillväxt under 2016. Årsomsättningen 2016 uppgår till 21,3 Mkr och har ökat vinsten med 32% jämfört med föregående verksamhetsår.