Brightmill ökade vinsten med 32% under 2016

Brightmill vinstökning 2016

Brightmill AB har haft en stabil tillväxt under 2016. Årsomsättningen 2016 uppgår till 21,3 Mkr och har ökat vinsten med 32% jämfört med föregående verksamhetsår.

Henrik Engstam Phalén - Chefsrekryterare & VD

Henrik Engstam Phalén

Chefsrekryterare & VD | 070-931 32 61

Henrik är VD på Brightmill sedan 2011. Han har 20 års erfarenhet av ledande roller inom konsult- och rekryteringsbranschen. Han har en bakgrund från flera globala välrenommerade bolag och har en fil kand i systemvetenskap. Henrik har varit bosatt och arbetat i Singapore och Taiwan.