Brightmill växte med 240% under 2014‑2018

 

Brightmill AB har haft en kraftig tillväxt de senaste fyra åren och har samtidigt dubblat vinstmarginalen till 15%. Årsomsättningen 2018 uppgår till 44,4 Mkr och har ökat 15% jämfört med föregående verksamhetsår.