Brightmill växte med 240% under 2014‑2018

Brightmill tillväxt 2014-2018

Brightmill AB har haft en kraftig tillväxt de senaste fyra åren och har samtidigt dubblat vinstmarginalen till 15%. Årsomsättningen 2018 uppgår till 44,4 Mkr och har ökat 15% jämfört med föregående verksamhetsår.

Henrik Engstam Phalén - Chefsrekryterare & VD

Henrik Engstam Phalén

Chefsrekryterare & VD | 070-931 32 61

Henrik är VD på Brightmill sedan 2011. Han har 20 års erfarenhet av ledande roller inom konsult- och rekryteringsbranschen. Han har en bakgrund från flera globala välrenommerade bolag och har en fil kand i systemvetenskap. Henrik har varit bosatt och arbetat i Singapore och Taiwan.