Brightmill växte med 50% under 2013

 

Brightmill AB har haft en stabil tillväxt under 2013. Årsomsättningen 2013 uppgår till 8,8 Mkr och har ökat med över 50% jämfört med föregående verksamhetsår.