Brightmill växte med 43% under 2015

 

Brightmill AB har haft en stabil tillväxt under 2015. Årsomsättningen 2015 uppgår till 18,6 Mkr och har ökat med 43% jämfört med föregående verksamhetsår.