Brightmill växte med 50% under 2014

 

Brightmill AB har haft en stabil tillväxt under 2014. Årsomsättningen 2014 uppgår till 13 Mkr och har ökat med nästan 50% jämfört med föregående verksamhetsår.