Brightmill vinner ramavtal med Fastighetskontoret, Stockholm Stad

 

Fastighetskontoret i Stockholm Stad har utsett Brightmill till vinnare av upphandlingen rörande interimstjänster av chefer och specialister. Avtalstiden är två år med start augusti 2017, med möjlighet till två års förlängning.

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ca 1 000 000 kvm av Stockholms Stads byggnationer. Detta innefattar förvaltning av ungefär 1200 byggnader fördelade på cirka 400 fastigheter. Upphandlingen gällande interimstjänster av chefer och specialister omfattar chefsroller som avdelningschefer och enhetschefer, och specialister som exemplevis förvaltare och projektledare. Brightmill kommer under detta ramavtal säkerställa kompetensförsörjning vid händelser som toppar i arbetsbelastning, sjukdom, föräldraledighet, semester och tjänstledighet samt vid behov av specifik kompetens under begränsad tid och förstärkning vid projekt.