Dataskyddspolicy

För att vara kandidat hos oss måste man godkänna Brightmills dataskyddspolicy och vår behandling av personuppgifter.

Varför Brightmill samlar in personuppgifter

Brightmill anlitas av uppdragsgivare för att hitta och placera kandidater för interimsuppdrag. Som en av Brightmills kandidater, är din integritet av yttersta vikt för oss. För att säkerställa att vi kan erbjuda dig relevanta uppdrag, behöver vi ditt samtycke för att lagra och behandla dina personuppgifter. Om du inte aktivt samtycker till vår dataskyddspolicy, är Brightmill skyldig enligt lag att permanent radera dig från vår databas. Vi kan då inte längre erbjuda dig uppdragsmöjligheter.

Typ av personuppgift som Brightmill behandlar

Exempel på personuppgifter som Brightmill kan komma att behandla är: adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, cookies, personnummer, organisationsnummer, betyg, intyg, utbildningar, arbetslivserfarenhet, fotografi, uppgifter från intervjuer, tidigare uppdrag och referenser.

Vad Brightmill gör med dina uppgifter

Brightmill kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skapa och hantera ditt konto hos Brightmill
 • Kontakta dig i syfte att informera om intressanta uppdrag
 • Ta referenser
 • Göra en bakgrundskontroll (offentlig juridisk information från svenska rättsinstanser)
 • Bjuda in till evenemang 

 • Kontakta dig angående din tillgänglighet
 • Hitta och matcha uppdrag för dig
 • Avtal, tidrapportering, fakturering
 • Utskick av nyhetsbrev
 • Sammanställning av statistik

Lagring av personuppgifter

De personuppgifter som du delger Brightmill lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Skydd av personuppgift

Brightmill har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, manipulation, och obehörig åtkomst. Brightmill anpassar fortlöpande sina säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi delar, efter ditt godkännande, endast dina personuppgifter med de organisationer vi arbetar med, när vi presenterar din profil i samband med ett konkret uppdrag.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Brightmill kommer att lagra dina personuppgifter tills du aktivt återkallar ditt samtycke. Brightmill kommer att hålla en löpande dialog med dig. Vid utebliven kontakt från din sida, kommer du att raderas från Brightmills system inom högst ett år.

Personuppgiftsansvarig

Brightmill är personuppgiftsansvarig. Du når oss på kontakt@brightmill.se.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter Brightmill har sparade om dig;
 • om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, begära att få dem rättade eller raderade;
 • begära att få dina uppgifter raderade. Brightmill kan dock inte radera dina uppgifter då det finns ett lagstadgat krav på lagring.
 • begära att Brightmill begränsar användandet av dina personuppgifter för vissa syften;
 • begära att dina personuppgifter lämnas till dig i digitalt format;
 • beslut kring dig inte fattas genom automatiserat beslutsfattande.

Vissa av rättigheterna ovan är begränsade till vissa specifika omständigheter och vi kommer inte alltid kunna tillmötesgå din begäran. Vi kommer då att informera dig om detta.

Du har också rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Vi kommer att meddela dig om vi har för avsikt att själva eller genom tredje part använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan använda din rättighet att undanbe dig att vi använder oss av dina personuppgifter för direkt marknadsföring genom att maila oss på kontakt@brightmill.se.

Om du väljer att skicka en förfrågan till oss för att använda dig av dina rättigheter ovan, så kommer vi att göra vårt bästa för att svara dig så snabbt som möjligt, men senast inom två veckor.

Vid missnöje

Om du är missnöjd med Brightmills sätt att hantera dina personuppgifter eller om du vill framföra klagomål kring hur vi hanterat din förfrågan är du välkommen att kontakta oss på kontakt@brightmill.se och vi ska göra vårt bästa för att komma till rätta med det inträffade.

Du har också rätt att framföra klagomål till din lokala Dataskyddsinspektion, för kontaktuppgifter se: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/