Hur kan beteendevetenskapen hjälpa oss att skapa de resultat vi vill ha?

Fredrik Rosengren berättar om hur vi praktiskt kan tillämpa beteendevetenskapliga forskningsrön i vår vardag för att skapa nya resultat. Det kan handla om att förbättra en företagskultur, få nöjdare kunder, skapa säkrare arbetsplatser eller att bli en bättre förälder.


Fredrik Rosengren
Fredrik Rosengren har flerårig erfarenhet av arbetsmiljöfrågor i ledande befattning. Han är ingenjör och har en specialistutbildning inom beteendeanalytisk organisationsutveckling (OBM). Fredrik utbildar chefer och ledningsgrupper i beteendeanalytiskt ledarskap och driver ett konsultföretag inom området.
Tid: torsdag 9 maj kl 08:00-09:00
Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

 

FULLSATT