Interimschef i offentlig sektor

Av alla de uppdrag som Brightmill årligen tillsätter, så är var fjärde rekrytering till offentlig sektor. Kunderna kan vara statliga myndigheter, regioner och kommuner eller kommunägda bolag. Dessa tillsättningar görs både under vunna ramavtal men även som svar på direktupphandlingar.

Interim CFO

Viktigt att förstå komplexiteten

Att rekrytera till det offentliga kräver god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Inte sällan finns det krav från rekryterande chef att interimschefen som tillsätts ska ha erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd verksamhet och känna till den komplexitet som det innebär att arbeta i en organisation av det slaget.

Brightmill har under årens lopp tillsatt en rad olika roller inom det offentliga. Precis som i näringslivet är kunskaper i ekonomi en efterfrågad kompetens. Det kan röra sig om allt ifrån ekonomistyrning till redovisning, ledarskap och förbättringsåtgärder till uppgifter av mer operativ karaktär. Har man dessutom tidigare erfarenhet av dylikt arbete i en offentlig kontext, så är det eftertraktat.

På Brightmill har vi erfarenhet av att tillsätta roller som interim redovisningschef och ekonomichef i kommuner och då på central nivå. Vi har även arbetat mot enskilda förvaltningar och gjort ett flertal tillsättningar av exempelvis administrativa chefer där rollen har många gemensamma nämnare med en ekonomichefs. På central nivå har vi även gjort olika IT- och HR-roller, både av förvaltande och mer projektorienterad karaktär.

Interim redovisningschef

Vi gillar utmaningar

En sektor inom det offentliga där vi upplever att det finns ett stort behov av interimskonsulter är samhällsbyggnadssektorn.

Samhällsbyggnad är ett brett begrepp som innefattar en rad olika roller där behovsbilden varierar. Vi har haft ett stort antal förfrågningar med spridd geografisk placering av just roller inom samhällsbyggnad. Idag får man nog säga att det är allmänt känt att det finns en kompetensbrist inom samhällsbyggnadssektorn. Till detta kommer att många av de som arbetar inom området har fasta anställningar. Bristen på konsulter begränsar utbudet ytterligare.

Men Brightmill har detta till trots under de senaste åren kunnat tillsätta roller som interim bygglovschef och avdelningschefer med ansvar för gata-, park- eller driftsfrågor. I dessa roller har goda juridiska kunskaper i relevant lagstiftning varit ett krav och erfarenhet av myndighetsutövning har aktualiserats som en relevant fråga för uppdragets utförande. Vi har även roller som interim fastighetschef och driftschef på vår meritlista.

Ett urval av roller vi har tillsatt inom offentlig sektor

Samhällsbyggnad

Exempel:
 • Bygglovschef
 • Chef Samhällsbyggnad
 • Chef Gatuprojekt
 • Chef Gata/park

Fastighet & bygg

Exempel:
 • Fastighetschef
 • Driftschef
 • Lokalplaneringschef
 • Byggprojektledare
 • Teknikförvaltare

Socialtjänst & arbetsmarknad

Exempel:
 • Socialchef
 • Verksamhetschef
 • Enhetschef
 • Utvecklingsledare

Ekonomi

Exempel:
 • Ekonomichef
 • Redovisningschef
 • Administrativ chef

HR & kommunikation

Exempel:
 • HR-chef
 • HR-specialist
 • HR-konsult
 • Arbetsmiljöspecialist
 • Kommunikationschef

IT

Exempel:
 • IT-chef
 • IT-driftschef
 • Chef IT & arkitektur

Gör en förfrågan

Gör en förfrågan så kontaktar vi dig inom 2 timmar (under kontorstid). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Våra chefsrekryterare

Hanna Eidem

Kort om Hanna
Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor. Hon är utbildad jurist med sidostudier i språk och psykologi. Hanna har varit bosatt i Moskva i sju år och talar ryska flytande.

Henrik Engstam Phalén

Kort om Henrik
Henrik är VD på Brightmill sedan 2011. Han har 20 års erfarenhet av ledande roller inom konsult- och rekryteringsbranschen. Han har en bakgrund från flera globala välrenommerade bolag och har en fil kand i systemvetenskap. Henrik har varit bosatt och arbetat i Singapore och Taiwan.

Henrik Engstam Phalén

Eva Persson

Kort om Eva
Eva har mer än 20 års ledarerfarenhet inom flertalet branscher som finans, försäkring, reseindustrin och tillverkande industri. Hon har även en bakgrund som chefsrekryterare hos en annan ledande aktör i rekryteringsbranschen. Eva är utbildad civilekonom.

Jessica Frösell

Kort om Jessica
Jessica har 20 års ledarerfarenhet från bl a IT- & konsultbranschen, där hon arbetat med kunder i många olika branscher. Hon har under de senaste åren drivit eget företag med inriktning på HR och rekrytering. Hon är utbildad civilekonom och är certifierad inom kravprofil och personlighetstester i verktyget Cut-e.