Cut-e Assessment

Rekryteringstester för interimschefer

Vid längre interimsuppdrag och tyngre roller kan vi genomföra rekryteringstester på kandidaterna som ett stöd för att ta bättre och säkrare beslut i urvalsprocessen.

Tillförlitliga tester

Omfattande psykologisk forskning visar tydligt att test som mäter begåvning och färdigheter förutsäger arbetsprestation. Inget annat verktyg tillför enligt forskningen lika mycket värde till ett rekryteringsbeslut. Samtidigt kräver det förhållandevis lite resurser. Att använda sig av rekryteringstester minskar följaktligen risken för felrekryteringar.

Med anledning av det har vi chefsrekryterare som är certifierade inom Cut-e Assessment. Det omfattar tester för begåvning och färdigheter, personlighetstest och test för att kartlägga motivation och drivkrafter.

cut-e logo

Nyttan med personlighetstest

Våra personlighetstester kopplas till kompetenser och genom att välja vilka kompetenser som krävs för en specifik roll kan vi fokusera på dessa i processen. Målet är att få en förståelse för en individs personlighet som hjälper oss att:

  • Identifiera de mest lämpade kandidaterna för rollen.
  • Predicera arbetsprestation.
  • Förutspå hur en person fattar beslut, hanterar stress och mellanmänskliga interaktionsmönster.
  • Identifiera utvecklingsområden.
  • Resonera kring hur personer interagerar i team.

Om cut-e

Cut-e grundades 2002 och är idag världsledande inom design och implementering av online-test och formulär för rekrytering, urval och utveckling. I maj 2017 förvärvades cut-e av Aon plc. Tillsammans utför cut-e och Aon, som Aon Assessment Solution, över 30 miljoner testningar per år, i 90 länder och på 40 språk.

Sanna Stjernenfall

Sanna Stjernenfall

Sanna är en erfaren rekryteringskonsult som har specialiserat sig inom Executive Search, headhunting, karriärvägledning och mentorskap.
Sanna Stjernenfall

Sanna Stjernenfall

Sanna är en erfaren rekryteringskonsult som har specialiserat sig inom Executive Search, headhunting, karriärvägledning och mentorskap.