Insikter

Välkommen! Här bjuder vi på intressanta artiklar om ledarskap och kompetensförsörjning.
Henrik Engstam Phalén – VD, Brightmill
Spaning

Hur förändringsbenägen är du?

Idag utvecklas företag fortare än någonsin och ingenting, varken bolagsstrukturer eller yrkesroller, kommer vara så statiska som de tidigare varit. För att fortsätta vara konkurrenskraftig