12 tips för ett perfekt interims-CV

Hur skriver man som interimskonsult ett optimalt cv? Vi ger dig 12 värdefulla tips att checka av!
12 tips för ett perfekt interims-CV

CV:t är ditt främsta säljverktyg

Ett väl formulerat och avvägt cv kan på ett enkelt och tydligt sätt visa för en rekryterare eller presumtiv uppdragsgivare varför du är rätt kandidat för ett uppdrag. Ett dåligt skrivet cv kan, dessvärre, åstadkomma motsatsen. Som interimskonsult är ditt cv ditt främsta säljverktyg.

Det finns undersökningar som säger att rekryterare använder mellan fem och sju sekunder för att bedöma ett cv. Det finns därför all anledning att investera både tid och engagemang i att ta fram ett riktigt bra cv. Hur skriver man då det perfekta cv:t? Svaret är: det gör man inte. Med olika mottagare, varierar också preferenserna. Det finns således ingen mall som tillfredsställer alla.
12 tips för ett perfekt interims-CV

12 tips att checka av!

Vi har, detta till trots, sammanställt ett antal punkter att ha i åtanke när du skriver ditt interims-cv, för att maximalt utnyttja dina genomsnittliga sex sekunder av odelad uppmärksamhet.
 

1. Håll det enkelt

Var kort, koncis och specifik. Gör det möjligt för läsaren att enkelt skapa sig en bild av dina erfarenheter. Använd en mall som stödjer detta och låt innehållet i cv:t spela första fiolen, snarare än designen.

2. Språk

Du väljer om du vill skriva ditt cv på svenska eller engelska. I normalfallet spelar det ingen roll. Skulle det vara så att ett cv efterfrågas på det språk du valt bort så blir du ombedd att komplettera med ett cv på det språket under rekryteringsprocessens gång.

3. Profilbeskrivning

Inled med en profilbeskrivning som enklast liknas vid en ”hisspitch” av ditt professionella jag. Försök att med några meningar beskriva dina fokusområden samt på vilken nivå och i vilken typ av organisation du har jobbat. Även om du har varit verksam i ett flertal roller och branscher som interimskonsult måste du kunna sammanfatta din erfarenhet.

4. Kronologisk ordning

Presentera din karriär i kronologisk ordning med det senaste uppdraget först. Kunderna vill se vad du har gjort de senaste åren och hur din interimskarriär har sett ut. Som interimskonsult byter du uppdrag oftare än som anställd. Se till att löpande uppdatera ditt cv (ingen vill ha en obsolet version!), men se för all del till att vara kort, koncis och specifik. Allt för fortsatt bra överblick. Använd samma format när du beskriver dina olika roller.

5. Fokus på de senaste tio åren

I interimssammanhang är det de senaste tio åren som väger tyngst. Fokusera på dem och se till att beskriva dina uppdrag och/eller anställningar under den tiden på ett tydligt sätt. Övriga anställningar räcker det med att kortfattat rada upp. Fundera över hur långt bak i tiden du ska gå. Ska du jobba som interim CFO, är det kanske inte jätteviktigt att du var scoutledare i gymnasiet?

6. Kvantifiera

Försök att kvantifiera dina erfarenheter. Lyft fram dina viktigaste prestationer och det du åstadkommit i dina senaste roller. Berätta gärna kortfattat om dina framgångar och de fördelar som organisationen åtnjutit som ett resultat av dina insatser. Stöd gärna din lista genom numeriska bevis.

7. Skriv kort om bolagen du arbetat för

Anta inte att alla vet vilken typ av företag du varit i. Detta gäller särskilt om du arbetat i mindre verksamheter. Ange korrekt bolagsnamn, kortfattat bolagets storlek, omsättning och vilken typ av verksamhet det rört sig om i syfte att beskriva den kontext i vilken du varit verksam.

8. Utbildning

Din utbildning är sekundär i förhållande till din erfarenhet. Lägg således din utbildning efter din arbetslivserfarenhet och fokusera primärt på de utbildningar som är relevanta för den typ av uppdrag du är intresserad av. Våga vara lite selektiv och ange dem i fallande ordning, med den senast genomförda utbildningen först.

9. Kontaktuppgifter

Se till att det tydligt framgår hur vi kan kontakta dig samt var du är placerad geografiskt. Det spelar också roll i bedömningen för om du kan tänkas vara aktuell för ett uppdrag eller inte. I normalfallet söker man i första hand efter en lokal person i trakten där uppdraget är beläget.

10. Hobbies

Att skriva om sina intressen eller hobbies kan vara ett bra sätt att ge en kompletterande bild av vem man är utanför jobbet. I interimssammanhang kan du skippa det. Kunden letar primärt efter någon med rätt kompetens och konsultmässighet för att genomföra uppdraget.

11. Kolla språk och stavning

Stavfel, felsyftningar och andra slarvfel hör inte hemma i ett cv. Använd t ex stavningskontrollen i Word och kolla igenom cv:t en extra gång, eller be någon med ett skarpt öga för korrekturläsning om hjälp innan du skickar in det.

12. Format

Skriv ditt cv i Word. Det flesta rekryterare vill ändå stöpa om ditt cv i sin mall inför kundpresentationer. Vill du absolut pdf:a ditt cv, så gör det. Men skippa PowerPoint eller andra udda format.
Hanna Eidem

Hanna Eidem

Operativ chef & Partner | hanna@brightmill.se | 070‑747 53 47
Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor.
Hanna Eidem

Hanna Eidem

Operativ chef & Partner | hanna@brightmill.se | 070‑747 53 47
Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor.