Så här fungerar det

Brightmill i möte

3 enkla CV-tips

  1.  Skriv korrekta bolagsnamn. Kolla allabolag.se om du är osäker.
  2. Inled gärna med en kort och krispig sammanfattning för att skapa intresse.
  3.  Lägg fokus på vad du åstadkommit de senaste 10 åren. Som interimschef väger det tyngst.

Marknaden för interim management

Den vanligaste anledningen att en uppdragsgivare väljer en interimslösning är för att täcka upp en chefsroll under en rekryteringsprocess. Det blir ofta ett glapp från det att någon lämnar företaget tills dess att man har rekryterat en efterträdare och denne har kommit på plats.

Andra vanliga anledningar är att akut få en ersättare vid längre sjukfrånvaro och att ta in en tillfällig chef vid struktur- och organisationsförändringar. Vår rekryteringsprocess, från förfrågan till avtal med kunden, tar ca två veckor. Från kundens beslut om kandidat till uppdragsstart är det vanligtvis bara några få dagar. På grund av dessa snabba processer, är din tillgänglighet avgörande för om du ska bli aktuell för ett specifikt uppdrag.

De vanligaste interimsuppdragen på marknaden är inom ekonomiområdet följt av uppdrag inom HR. Företagen har färre möjligheter att hitta interna lösningar för de rollerna och uppdragen kräver oftast inte specifik branscherfarenhet. Interimsuppdrag som är starkt kopplade till kärnverksamheten är smalare och har i normalfallet kravställning som liknar den vid rekrytering till fasta tjänster.

Du som kandidat är mest konkurrenskraftig i de roller som du har gedigen erfarenhet av under de senaste 10 åren.

Så här ser vår process ut

Förfrågan

  • Kunden beskriver uppdraget och önskad profil. Vi säkerställer en samsyn på uppdraget och profil.

Search

  • Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna.

Kvalitetssäkring

  • Vi intervjuar intressanta kandidater och presenterar ett fåtal kvalitetssäkrade profiler till kunden.

Kundintervjuer

  • Kunden intervjuar intressanta kandidater och väljer slutkandidat. Referenstagning.

Avtal

  • Kunden och Brightmill skriver avtal. Brightmill och konsulten skriver avtal.

Utvärdering

  • Under uppdraget följer vi upp att både kunden och konsulten är nöjda.

Uppdragsform och arvode

Vi har inga fast anställda konsulter. Istället har vi ett nätverk med kvalificerade kandidater som anlitas som underkonsulter genom eget bolag eller med tidsbegränsade anställningar.

Interimsuppdrag är krävande. Som konsult kommer man in i en ny verksamhet där man förväntas skapa förtroende och leverera resultat på kort tid. Uppdragen är i snitt 6 månader långa.

Det är alltid Brightmill som är avtalspart mot slutkunden. Vi tror på transparens och har en öppen dialog om kostnader och ersättningar mellan alla parter i ett uppdrag. Vi redovisar konsultarvodet mot kund. Detta varierar beroende på den aktuella rollen, uppdragets längd och konsultens profil. Brightmills ersättning är en provision på konsultarvodet.

Vi söker kontinuerligt kandidater inom våra olika kompetensområden och från olika branscher.

REGISTRERA DITT CV