Hem

>

Insikter

>

Heta stolen

HETA STOLEN

med

AnneLi Hene – HR- och kommunikationschef, Lantmännen Cerealia

“Bra ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för medarbetare att nå sin fulla potential”

AnneLi Hene – HR-chef, Lantmännen

Publicerad:

Pandemin orsakade kaos i många produktionsled och även essentiella funktioner såsom livsmedelstillverkning fick sig en törn. Vi har pratat med AnneLi Hene, HR- och kommunikationschef på Lantmännen Cerealia, om ledarskap i kris, Lantmännens samhällsuppdrag och hur hållbarhet genomsyrar vår tid. 


😀 Vad är det roligaste med ditt jobb som HR- och kommunikationschef på Lantmännen Cerealia och vad driver dig framåt professionellt?

– Det är kraftfullt att vara med och leda en internationell business där vi har ansvar för hela affärskedjan: från produktion till matbordet. Sedan drivs jag särskilt av att skapa förutsättningar för och utveckla våra ledare att motivera, engagera och utmana sina team och individer att blomstra och prestera på bästa sätt. Som person är jag väldigt affärsdriven och trivs därför med arbetet jag gör i ledningsgruppen, där jag är med och driver hela verksamheten framåt samtidigt som vi tillsammans bygger en prestationsorienterad och  värdedriven kultur.  

🙁 Pandemin påverkade hela samhället, även Lantmännen Cerealia när restaurangerna i princip lades ner. Hur var det att leda personalen och vara ansvarig för kommunikation under denna turbulenta tid?

– Det var självfallet en stor utmaning att navigera pandemin och skydda våra anställda samtidigt som vi behövde säkra vår produktion och leverera mat till samhället. Vi hade trots allt ett viktigt samhällsuppdrag; vi kunde inte be alla i vår produktionskedja att stanna hemma. Därför skapade vi snabbt fler kristeam med fokus på coronahantering för att säkerställa att den kommunikation som skedde var korrekt, konsekvent och synkroniserad så att våra medarbetare kunde känna sig trygga i hur de skulle agera på sin arbetsplats. 

– Samtidigt som det varit en stor utmaning att leda under denna tid, att balansera anställda och leverans till samhället, är det även en period där vi lärt oss oerhört mycket: lärt oss vikten av att ha en struktur kring krishanteringsarbete och av att kunna ta snabba och relevanta beslut. Ur ett ledarskapsperspektiv tror jag att många är överens om att det varit en turbulent, utmanande men oerhört lärorik tid.

😀 Vilken kultur arbetar ni med att bygga upp på Lantmännen Cerealia och vad är det bästa med din arbetsplats?

– Förutom mina fantastiska kollegor är det bästa att Lantmännen står för långsiktighet och därmed också hållbarhet.  Största delen av det vi presterar återinvesteras i våra ägare, bönderna, för att de ska kunna utveckla sitt jordbruk och därmed produkterna och råvarorna till Lantmännen. Således är det en cirkulär affärsmodell. 

– När det gäller kultur har vi en bra balans där vi jobbar med olika centrala värderingar. “Business in mind, people at heart” genomsyrar hela verksamheten tillsammans med våra värdeord: öppenhet, drivkraft och helhetssyn. Då vi som arbetar här känner att vi har ett högre syfte – att leverera hållbara livsmedel till samhället – finns det ett starkt engagemang, driv och kompetens samt en öppen atmosfär med högt till tak.

🙁 Det blir allt starkare fokus på hållbarhet och levebröd hotas av klimatförändringar och stigande bensinpriser. Hur arbetar Lantmännen Cerealia för att hålla hållbarhet, och hopp, i fokus?

– Att ta ansvar för framtiden har länge varit en viktig del i vår strategi och i vårt långsiktighetstänk. Den vinst vi genererar återinvesteras som sagt i jordbruket för att möjliggöra hållbarhetsutvecklingen. Ambitionen är att hållbarhet ska genomsyra hela produktionskedjan från jord till bord. Vi har ett initiativ som heter Hållbart lantbruk, där vi tidigare lanserade ett koncept kallat Klimat och natur, som vi jobbar aktivt med samtidigt som vår målbild är att bli fossilfria till år 2025 på våra produktionsanläggningar. Förutom det har vi en diger agenda kring vår plastanvändning och utvecklar ständigt våra förpackningar så att de ska vara så hållbara och plastfria som möjligt. Till exempel har vi tagit bort det tidigare plastfönstret som fanns på våra förpackningar med Kungsörnen pasta. Det kan tyckas som en liten åtgärd, men när man ser till hela produktionen är det en enorm minskning av plastanvändning.

😀 Hur jobbar du för att utveckla dig själv och dina medarbetare professionellt? Hur jobbar ni exempelvis med motivation och mjuka värden?

– I den dynamiska värld vi lever i är ständig utveckling en förutsättning för att kunna prestera och vara sitt bästa jag. Som en stor, internationell koncern har vi självfallet etablerade processer kring hur vi arbetar med medarbetarutveckling, men vi ser också att det är viktigt för individen att vilja vara med och driva sin egen utveckling. I den moderna arbetsplatsen måste man vara öppen för nya situationer, vara flexibel och våga ta sig an det okända. Genom att göra det ställs man ofta inför nya frågeställningar och utmaningar, vilket leder till kontinuerlig utveckling. Jag motiverar denna självutveckling genom löpande dialoger och uppmuntrar mina medarbetare att våga fråga, komma med förslag till lösningar och att våga ge och ta feedback.

🙁 Har du tidigare behövt lämna en yrkesroll som du vantrivts i, och i så fall, hur har du hanterat situationen?

– För många år sedan var jag på ett bolag där jag kände att jag inte passade in; att jag inte kom till min rätt och att något höll mig tillbaka. Det var frestande att tänka att det var mig problemet låg hos, att jag bara behövde anstränga och anpassa mig så skulle det lösa sig. Men vid det laget hade jag så pass bra självinsikt att jag insåg att det handlade om en kulturell missmatch mellan mina värderingar och företagets värderingar och kulturella spelregler. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är bra för endera part när ens värderingar krockar. Då är det bättre att gå vidare och hitta något som passar båda parter, där individen och företaget kan utvecklas och prestera på bästa sätt tillsammans.

Dela gärna!

Mer

insikter