Hem

>

Insikter

>

Heta stolen

HETA STOLEN

med

Hanna Waldner – HR-chef, Alecta Fastigheter

“En bra chef måste känna sig trygg i rollen som ledare”

Hanna Waldner – HR-chef, Alecta Fastigheter

Publicerad:

Hanna Waldner, HR-chef på nystartade Alecta Fastigheter, om hur man bygger upp en god arbetsmiljö, framtidens arbetsplatser och vikten av mjuka värden i arbetet med människor. 


🙁 Under pandemin har vi alla genomgått många utmaningar på arbetet, särskilt när det kommer till ledarskap vid arbete hemifrån. Hur har du hanterat dessa omställningar?

– Alecta Fastigheter är en erfaren nykomling. Vi startade arbetet med att bygga bolaget under 2020 och drog igång den 1 januari 2021. Att bolagisera är en utmaning i sig; att göra det under en pandemi och på distans är en enorm utmaning. Därför har vi byggt upp vår företagskultur efter de omständigheter och med de förändringar som pandemin inneburit, svarar Hanna och fortsätter:

– Det handlar främst om att hitta nya vägar till att skapa en stark och unik företagskultur. Vi har till exempel haft Happy Calls två gånger per vecka där HR har delat in alla i minigrupper. En av dessa har sedan fått ansvaret att boka in ett 15-minuters promenadmöte över Teams där fokus har legat på att lära känna varandra. Det har varit en liten pusselbit till utvecklingen av vår företagskultur. Vi är ju alla nya; därför har vi alla möjligheter till att få till en bra start.

😀 Vad tycker du är roligast med att jobba med människor på det viset som du gör som HR-chef på Alecta Fastigheter?

– Vi är ett ungt företag med mycket vilja och styrka, samtidigt som vi har hela Alecta Pensionsförsäkring i ryggen vilket ger en långsiktig trygghet. Som HR-chef har jag haft det unika privilegiet att vara med och välkomna alla anställda då jag varit med redan från start. Vi jobbar väldigt nära affären och våra tre ledord ligger mig varmt om hjärtat: vi ska vara närvarande, affärsskapande och vi ska ha lyftkraft. 

Hanna fortsätter.

– Att både ge och få lyftkraft av kollegorna i organisationen är oerhört inspirerande. För oss innebär lyftkraft att vi i vår affär vill vara där ute och lyfta platser, våra fastigheter och städer. I min roll inom bolaget handlar det om att vi ska vara med och lyfta varandra; att hjälpa varandra så att vi tillsammans når vår fulla potential.

🙁 Har du någonsin haft en roll som du verkligen vantrivts i – om ja, vad har du gjort för att åtgärda detta?

– Jag har haft en HR-roll i ett tidigare jobb där värderingarna inte stämde överens med det jag stod för. För att inte fastna i en miljö som jag inte trivdes i så valde jag att gå vidare ganska snart. För mig idag är det otroligt viktigt att bolaget står för samma värderingar som jag själv och i min nuvarande roll försöker jag se till att alla trivs så bra som möjligt. Vi utgår från människan i fokus – något vi tror starkt på när det gäller både medarbetare, kunder och samarbetspartners. Det är trots allt människor som hela vår verksamhet bygger på.

😀 Du fokuserar mycket på ledarskap och employer branding genom att främja HRs roll inom affärsorganisationer. Varför tror du att frågor såsom exempelvis arbetsmiljö är så viktiga?

– Kopplingen mellan HR-funktion, ledarskap och kontor eller fastigheter har aldrig varit så tydlig som den är idag. Inom alla dagens företag ligger frågan om arbetsmiljö och arbetsplats högst upp på agendan för ledningen. Om den här pandemin har fört något gott med sig för oss på HR är det insikten att allas arbetsmiljö är central för hur vi mår och presterar på jobbet. Vi har varit tvungna att tänka om, på både gott och ont. Hur ska vi hantera frågorna kring just arbetsmiljö och hur kan arbetsgivare ta sitt ansvar för att möta den verklighet som existerar idag?

Hon utvecklar:

– Historiskt sett har arbetsmiljön utvecklats och utgått från kontoret; kontoret har varit den centrala adressen. Det tror jag kommer att förändras: framöver kommer kontor att vara en knytpunkt men inte den enda centrala adressen. Det innebär en utmaning när det kommer till att att jobba med arbetsmiljöfrågor kopplade till välmående, flexibilitet och en bra affärsmiljö för våra kunder.

🙁 Hur gör du för att säkra att dina anställda trivs på jobbet och har ett balanserat arbetsliv, och finns det något tillfälle där någon vantrivts och du i efterhand ser att HR kunde ha gjort mer?

– För oss är det alltid viktigt med den kontinuerliga dialogen mellan medarbetare och chef för att hitta balans och välmående. Därför behöver HR se till att chefer på alla nivåer känner sig trygga i sin ledarroll och att vi sätter människor som tycker om att arbeta med människor i chefsroller. Vi är inne i en tid då mjuka värden till stor del genererar hårda värden – nöjda medarbetare leder till ökad omsättning.

– Självklart har det i mina historiska roller funnits personer som inte trivts på jobbet. Då är mitt fokus att försöka hjälpa dessa personer vidare till något nytt, vilket i många fall har varit lyckat. Återigen handlar det för mig om att vara närvarande, affärsskapande och ge lyftkraft till andra. 

😀 Just nu pågår det som kallas The Great Resignation, eller den stora uppsägningsvågen, runt om i världen, där anställda blivit mer noga med flexibla arbetsförhållanden efter pandemin. Vad är dina främsta tips när det kommer till att skapa en attraktiv arbetsplats?

– Att lyssna på medarbetarna med hänsyn till verksamheten och att som organisation vara beredd att bryta loss från tidigare mönster för att locka till sig och behålla medarbetare. På Alecta Fastigheter har vi förmånen att vara nya och därför har vi inte något legacy att leva upp till: men även för äldre organisationer är det viktigt att anpassa sig efter nya situationer genom att våga förändras från grunden.

Hanna avslutar:

– Vi jobbar just nu med olika pilotprojekt utifrån olika scenarier för att testa nya modeller för framtidens arbetsplats. Det finns inget färdigt mönster vi följer, utan vi vill testa något nytt. Jag kan inte gå närmare in på det för närvarande, men grunden ligger i att lyssna på sina medarbetare, ta till sig hur de vill göra och vara flexibel när det kommer till nya lösningar. Framtidens arbetsplats kommer inte att se ut som den gjorde före pandemin.

Dela gärna!

Mer

insikter