Hur skapar man förutsättningar för ett framgångsrikt konsultsamarbete?

3 handfasta saker att tänka på när man hyr in en interimskonsult.