Undersökning – interimschefer i Sverige 2014

Möte

Brightmill har genomfört en kvantitativ undersökning med 322 arbetsgivare för att kartlägga hur företag och organisationer hyr in interimschefer under tidsbegränsade perioder.

Arbetsgivarna som har undersökts är ett representativt urval av stora och mellanstora arbetsgivare i Sverige med mer än 50 anställda. Undersökningen genomfördes mellan 4-27 februari 2015.
 

43% av arbetsgivarna i undersökningen har använt interimschefer.
87% är mycket eller ganska nöjda med de interimschefer de har hyrt in.
40% av arbetsgivarna har anställt en chef som börjat som inhyrd chef.

 
Ladda ned rapporten som pdf