Vad krävs för en lyckad chefsrekrytering?

Fyra viktiga parametrar avgör