Varför framgångsrik rekrytering kräver datadrivet arbete från start

För Brightmill är den manuella valideringsprocessen av varje enskilt CV som registreras hos oss grunden för en säker, snabb och konkurrenskraftig leverans.

Ibland när jag pratar med våra kandidater så kan jag skönja en viss frustration när de berättar om registreringen hos aktörer som oss. Som kandidat lägger man tid och energi på att fylla i efterfrågad information och bifoga sitt CV i olika system, varpå önskad återkoppling kring detta och fortsatt process framåt lyser med sin frånvaro. Någon uttryckte det som att det känns ”som om man skickar in sitt CV i ett svart hål”. Och vad svarta hål är kända för, känner vi ju alla till.

Jag tänkte därför ta tillfället i akt för att med några ord förklara hur vi på Brightmill arbetar och varför vi valt den arbetsmodell som vi har. Att arbeta med interimstillsättningar är speciellt. När man arbetar med permanenta rekryteringar, gör man det ofta långsiktigt och med väletablerade kundrelationer. Behovet av en interimskonsult är istället, i de allra flesta fall, sprunget ur en akut situation som kunden inte kunnat förutse. Många av våra kunder vet med andra ord inte om att de kommer att bli kund hos Brightmill ens veckan innan de tar kontakt. Och även när det är återkommande kunder, så är tidsaspekten kritisk.

På Brightmill vet vi därför att det behöver gå fort vid interimstillsättningar och att vi måste vara effektiva och träffsäkra i vår rekryteringsprocess. Men hur blir vi det? Jo, genom att säkerställa att vi har ett nätverk av kandidater som besitter för våra kunder relevant kompetens och branscherfarenhet och att vi är välinformerade om kandidaternas tillgänglighet. Då kan vi leverera. Det ligger alltså i vårt intresse att snabbt kunna hitta rätt kandidater för att vara konkurrenskraftiga. För att göra det, måste kandidaterna vara sökbara i vårt system med rätt parametrar (och nu kommer en förklaring kring varför i alla fall Brightmills hantering av kandidatregistreringar inte är något svart hål).

När en kandidat har registrerat sig hos oss, så börjar vi med att skicka ett bekräftelsemail på att registreringen är gjord. Detta för att man som kandidat ska känna sig säker på att registreringen tagits emot. Därefter har vi en manuell valideringsprocess där en av våra seniora chefsrekryterare går igenom CV och stämmer av det mot den informationen som kandidaten själv har angett vid registreringen. Detta för att säkerställa att branscher och roller blir sökbara på (för oss) rätt sätt, samt att kandidaten de facto har erfarenhet av de branscher som angivits. Våra kunder efterfrågar nästan undantagslöst konsulter med relevant bransch- och rollerfarenhet då det borgar för en snabb och trygg leverans. Genom att anlita en interimskonsult kan man snabbt få in en överkompetens i verksamheten.

Om profilen matchar den typ av uppdrag vi förmedlar så hälsas man välkommen som kandidat hos Brightmill med ett andra bekräftelsemail. I samma mail informerar vi om att vi kommer att höra av oss när lämpligt uppdrag dyker upp. För det gör vi! Hör av oss när lämpligt uppdrag dyker upp, alltså. Lämpligheten ligger då i två aspekter. För det första; att kandidatens tidigare erfarenheter matchar kravprofilen för det aktuella uppdraget. På Brightmill arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering. Det är också därför vi inte tar ett första förutsättningslöst möte i samband med registreringen. Det är alltid en specifik kompetensprofil som våra kunder efterfrågar, och det är det vi vill ta fasta på i en intervju. Vi vill få till ett möte som utgår från behovet som finns i varje enskilt uppdrag istället för att skapa oss en övergripande bild av kandidaten. Det tror vi i längden blir bäst för alla parter.

Den andra aspekten handlar om tillgänglighet. Det är därför vi på Brightmill är angelägna om att hålla oss kontinuerligt uppdaterade om kandidaternas tillgänglighet. Om kandidaterna råkar glömma, så är vi där och påminner. I all välvilja och med målsättningen att inte höra av oss till kandidater med nya uppdragsförfrågningar när vi vet att dom sitter i uppdrag. Men framför allt för att kunna hitta rätt kandidat för rätt uppdrag i rätt tid. För framgångsrik interimsrekrytering handlar precis om det; att matcha kompetens och tillgänglighet samtidigt. På Brightmill arbetar vi systematiskt och enträget med vår ambition att vara den aktör på interimsmarknaden som har bäst kännedom om våra kandidaters tillgänglighet. För har vi det, kan vi erbjuda kandidaterna uppdrag och kunderna den kandidat de vill ha. Kompetensen och erfarenheten var ju biljetten in till oss.

Hanna Eidem - Chefsrekryterare & Partner

Hanna Eidem

Chefsrekryterare & Partner | 070-747 53 47

Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor. Hon är utbildad jurist med sidostudier i språk och psykologi. Hanna har varit bosatt i Moskva i sju år och talar ryska flytande.