Studie

Handelshögskolan i Stockholm

Interim management & organisatoriskt lärande

I det snabbt föränderliga affärsklimatet möter företag ofta exceptionella situationer och utmaningar. Som ett resultat har efterfrågan på ytterligare flexibilitet och ledarkompetens ökat. En lösning som har fått ökat stöd är interim management. En interimschef är inte begränsad av företagets vana eller historia och kan fungera som ett tillfälligt stöd att lösa en organisatorisk kris.... Läs mer »
Möte

Undersökning – interimschefer i Sverige 2014

Arbetsgivarna som har undersökts är ett representativt urval av stora och mellanstora arbetsgivare i Sverige med mer än 50 anställda. Undersökningen genomfördes mellan 4-27 februari 2015.  43% av arbetsgivarna i undersökningen har använt interimschefer. 87% är mycket eller ganska nöjda med de interimschefer de har hyrt in. 40% av arbetsgivarna har anställt en chef som... Läs mer »
Möte

Undersökning – interimschefer i Sverige 2013

Arbetsgivarna som har undersökts är ett representativt urval av stora och mellanstora arbetsgivare i Sverige med mer än 50 anställda. Undersökningen genomfördes mellan 6 december 2013 och 18 februari 2014. 60% av arbetsgivarna i undersökningen har använt interimschefer. 85% är mycket eller ganska nöjda med de interimschefer de har hyrt in. 41% av arbetsgivarna har... Läs mer »
Stockholms universitet

Managing trust – en kvalitativ studie av interim management och förtroende

Studien syftar till att bidra till forskning om förtroende och ledarskap, närmare bestämt förtroende inom ramen för interim management. Ett litet urval begränsar generaliseringen av resultaten, men studien avser att bidra till en ökad förståelse av förtroende i samband med interim management. Baserat på empirisk bevisning verkar förtroende spela en viktig roll i interim management.... Läs mer »