Interimschefer & konsulter inom HR

Vi har närmre 10 års erfarenhet av att tillsätta interimschefer och interimskonsulter inom HR.

Gör en förfrågan

Vilken kompetens söker du?

Som specialister på interim attraherar vi erfarna HR‑konsulter med förståelse för affärsdrivet HR‑arbete och förmågan att snabbt skapa engagemang.

Här är några av de roller vi tillsätter. Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Kontakta oss på 010-10 10 150

Interimschefer

Exempel:
 • HR-chef
 • HR-direktör
 • Lönechef
 • Förhandlingschef
 • Head of Talent
 • HR-projektledare

Interimskonsulter

Exempel:
 • HR Business Partner
 • HR-specialist
 • HR-konsult
 • Comp & Ben-specialist
 • Senior rekryterare

Annette Guthner - Interim HR-chef

”Jag tycker att jag har ett fantastiskt arbete!”

Som interimschef kommer Annette in med en stor dos nyfikenhet, mod och nya ögon. På så sätt kan hon lättare vara objektiv i relation till uppgiften, processen och hela förändringsarbetet. Via Brightmill fick hon ett uppdrag som interim HR-direktör på ett mellanstort internationellt bolag inom detaljhandel.

Vad ser du för fördelar för en uppdragsgivare att ta in en interimslösning för den roll du har idag?

Det är flexibelt och det går snabbt. Till exempel om man behöver få in någon med specialistkunskap vid frånvaro eller i en förändringsprocess alternativt när man behöver kompetens man inte redan har i bolaget.

Hur stor del av ditt uppdrag är förvaltning och hur stor del av ditt uppdrag är förändringsarbete?

I den roll jag har just nu är allt förändring, men det beror samtidigt på hur man definierar förändring. Nu är jag interim HR-direktör och då man inte har haft en HR-funktion på det här sättet förut så är allt nytt. Men generellt skulle jag säga att 30% är förvaltning och resten förändring.

Vilka personliga egenskaper anser du krävs för att vara en bra interimschef?

Man behöver vara flexibel, nyfiken och orädd. Och man behöver våga titta in i nya saker. Och så måste man vara ödmjuk, naturligtvis.

Beskriv i korta ordalag din bakgrund och erfarenhet

Jag har arbetat som personalchef och personaldirektör i 30 år och har fått massor med insikter under resans gång. Jag tycker att jag har ett fantastiskt arbete!

När du kommer in som interimschef är du både en extern person och besitter en mängd sakkunskaper och erfarenheter, hur har detta hjälpt dig i nuvarande uppdrag? Är det någon skillnad mot att komma in som anställd?

Egentligen inte, det beror hur man ser på saken. Som interim kan man lättare vara objektiv eftersom man kommer in för att utföra en speciell uppgift, driva en process eller ett förändringsarbete. Man kastas in i processen, arbetet och rollen med öppna ögon och uttalade mål.

Berätta hur du gör för att snabbt etablera ett förtroende som interimschef i en ny organisation.

Leverera! Det är ju vad det handlar om.

Läs hela intervjun med Annette

Susanne von Wowern - Interim HR-chef

“Man måste leka detektiv!”

Via Brightmill har Susanne ett uppdrag som interim HR-chef för ett mindre börsnoterat teknikbolag. När hon börjar ett nytt uppdrag som detta tar hon tidigt kontakt med sina närmsta medarbetare. Hon är lyhörd inför de behov som finns och försöker snabbt lokalisera vad som behöver göras och hur det ska genomföras.

Beskriv i korta ordalag din bakgrund och erfarenhet

Jag har en magister i företagsekonomi och diplom inom export och internationell affärsutveckling. Jag har arbetat inom turismbranschen i många år, som personalvetare på global nivå sedan år 2006 och som anställd konsult på bolag. Idag driver jag eget som konsult.

Vilka personliga egenskaper anser du krävs för att vara en bra interimskonsult?

Som person gäller det att dels vara lyhörd inför de behov som finns, men också att våga föreslå annat. Även om man är anställd för att göra plan A ingår det i ens uppdrag att också visa på plan B. Självklart behöver man också vara trevlig och kanske lite mer ödmjuk än som vanlig anställd.

Vad ser du för fördelar för en uppdragsgivare att ta in en interimslösning för den roll du har idag?

Man fyller ett omedelbart glapp som också ofta uppstått oväntat. Med en interimslösning kan man söka en konsult med just den kompetens man behöver.

Hur skulle du definiera uppdragets största utmaning? Hur hanterade du det?

När man kommer in som interimschef gör man det för att det saknas kunskap inom ett visst område. Man måste snabbt fylla ett hål och oftast behöver man göra det utan att få någon djupare information då det saknas möjlighet till överlämning. Därför gäller det att snabbt förse sig med den information man behöver. Man måste leka detektiv och försöka lokalisera vad som behöver göras, hur saker ska göras och vilka personer man behöver ta kontakt med för de olika frågorna.

Berätta hur du gör för att snabbt etablera ett förtroende som interimschef i en ny organisation.

I min roll som personalchef är mina intressenter i första hand ledningsgruppen. De jag har kontakt med är VD, CFO, toppcheferna och de lokala HR-cheferna ute i länderna. Därför ser jag alltid till att börja med att sitta ned tillsammans med dem i ett möte. Det är också viktigt att visa på ens eget och funktionens värde för hela företagets siffror. Och så är det återigen viktigt att vara trevlig, artig och att leverera det som man ska.

Läs hela intervjun med Susanne