HR-konsult

Söker du en interim HR-konsult? Vi har närmre 10 års erfarenhet av att tillsätta interimskonsulter inom HR‑området.

Gör en förfrågan

Hur ser marknaden ut för HR‑konsulter?

Våra HR-konsulter anlitas främst för interimsuppdrag i linjeroller som exempelvis

Vi har även starka kundreferenser för konsulter som genomfört olika typer av HR‑projekt och införande av nya HR‑system.

Som specialister på interim HR samarbetar vi med erfarna HR-konsulter som har förståelse för affärsdrivet HR‑arbete och förmågan att snabbt skapa resultat.

Infografik HR-konsult

Vi har koll på vårt nätverk med HR-konsulter runt om i Sverige, och vet till och med när de är tillgängliga för nya uppdrag. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta exakt den profil ni söker!

Gör en förfrågan

Jessica Frösell - Chefsrekryterare

Jessica Frösell

Chefsrekryterare | 076-875 67 55

Jessica har 20 års ledarerfarenhet från bl a IT- & konsultbranschen och har drivit eget företag med inriktning på HR och rekrytering.

Roger - HR-konsult

En HR-konsult som rör sig i gränslandet mellan HR och IT

Roger är en interim HR-konsult som föredrar att jobba i projektform. Med sina tekniska specialkunskaper får han HR och IT att kommunicera med varandra.

Roger beskriver sig som HR-person i själ och hjärta. Han har jobbat med HR i 20 år, först som anställd på Ericsson och de senaste tio åren som interimskonsult. Uppdragen ligger i gränslandet mellan HR och IT, ofta med fokus på implementation av system.

– Jag gillar att jobba med HR-frågor i projektform. Många av HR‑funktionens uppgifter under en årscykel är ju i princip olika typer av projekt: lönerevision, IT‑implementation, performance management och så vidare. Det är insatser med ett start- och slutdatum som påverkar många inom organisationen. När jag jobbade på Ericssons HR‑avdelning tyckte jag att vi brast just i projektledningskompetens, och började förkovra mig i just detta. Jag tycker ofta att man springer och gör ändringar utan att förstå varför och vad man vill att effekten av slutprodukten ska vara.

Vilka utmaningar finns inom HR och digitalisering?

– Jag ser att det finns ett stort behov att hjälpa IT och HR att kommunicera med varandra. Där har jag hittat en sweet spot genom att vara väldigt teknisk för att vara HR och kunna mycket HR för att vara tekniker. Jag förstår båda sidorna vilket ger ett mervärde i uppdragen.

Roger berättar att det är stora skillnader i hur långt hans olika uppdragsgivare har kommit i sin digitaliseringsprocess. De värre exemplen är bolag som fortfarande använder Excel för att administrera sin personal.

– Det gäller att få ledningsgruppen att förstå att automatisering kan hjälpa HR att analysera data och ta hand om administrativa uppgifter. Det frigör tid åt HR att göra det de är menade att göra, vilket är att underlätta för chefer och medarbetare. Dessutom blir det lättare att ha en faktastyrd beslutsprocess när man har tillgång till bra data och om man låter datorer analysera trender.

Vilka värden kan du som HR‑konsult bidra med till HR‑avdelningen?

– Som konsult kommer jag in med ett utifrånperspektiv och ser saker som de anställda blivit hemmablinda för. Jag har samlat på mig många erfarenheter från mina olika uppdrag där jag kan bidra med exempel och jämförelser på hur man digitaliserat HR‑processer i andra verksamheter. Dessutom har jag ett stort nätverk som jag gärna delar med mig av. Sedan finns det en frihet i att vara ett blankt papper inför internpolitiken. Jag kan driva beslut och processer utan att ta hänsyn till konflikter inom eller mellan avdelningar.

Hur gör du för att få med alla inom organisationen på en förändringsresa?

– Man måste alltid vara noga med att börja med att ta reda på vad bolaget vill uppnå. Det gäller att identifiera “what’s in it for me” för olika stakeholders och sedan hitta nyckelpersoner samt förändringsledare i verksamheten. Det är individerna som har viljan och drivet för förändring som gör ett projekt framgångsrikt.