Interim Controller

Söker du en interim controller? Vi har närmre 10 års erfarenhet av att tillsätta interimskonsulter inom ekonomiområdet.

Gör en förfrågan

Interim Controllers med spetskompetens

Vilken typ av interim controller söker du? Tack vare alla interimsuppdrag vi har fått förtroende att genomföra känner vi oss trygga med att kunna hitta exakt den profil ni söker. Klicka dig vidare under respektive roll nedan för att ta del av intressant information om marknaden och läsa konsultintervjuer.

Interim Business Controller

En interim business controller behöver vara skicklig på att knyta ihop analys med kommunikation för att få till förändring. I vårt konsultnätverk har vi erfarna controllers som är vana att snabbt sätta sig in i komplexa verksamheter.

Det kan t ex vara controllers med erfarenhet att analysera stora datamängder eller som har jobbat med omfattande investeringsprojekt. Eller konsulter som har kompletterande kompetenser som exempelvis BI-verktyg, digitalisering, projektledning eller som har specifik branschkompetens.

Förutom traditionella controlleruppgifter kan en interimskonsult även bidra till att förbättra och effektivisera processer och rutiner för ekonomistyrningen. Med utgångspunkt från era specifika behov kan vi snabbt hjälpa till att matcha rätt person till uppdraget.

Interim Financial Controller

Rollen som interim financial controller ställer höga kompetenskrav på redovisning, rapportering och finansiell analys. I vårt nätverk har vi seniora controllers med erfarenhet av komplexa finansiella styrnings- och rapporteringsfrågor, ofta i en internationell miljö.

Det kan t ex vara controllers med erfarenhet av projektredovisning eller börsnoterade företag. Eller konsulter som har kompletterande kompetenser inom exempelvis treasury, transfer pricing, ett visst affärssystem eller koncernrapporteringssystem.

En interimskonsult kan även med sin breda erfarenhet bidra till att effektivisera och förbättra redovisnings- och rapporteringsprocesserna. Vi kan snabbt hjälpa er att hitta rätt kandidat oavsett vilket regelverk ni följer (K3, IFRS, US GAAP eller statliga regelverk).

Interim Group Controller

Att jobba som interim group controller ställer höga kompetenskrav på redovisning, rapportering och controlling. Vi har i vårt konsultnätverk kvalificerade controllers med erfarenhet av koncernredovisning, konsolidering och koncernrapportering, ofta i en internationell miljö.

Vissa koncerncontrollers har mer tyngdpunkt åt business controlling och ser sig gärna i en affärsnära roll med många kontaktytor.

Behöver koncernens ekonomifunktion utvecklas avseende styrning, kontroll och uppföljning så kan en erfaren interimskonsult även driva det förändringsarbetet. Med utgångspunkt från era specifika behov kan vi snabbt hjälpa till att matcha rätt person till uppdraget.

Gör en förfrågan

Hanna Eidem - Chefsrekryterare & Partner

Hanna Eidem

Chefsrekryterare & Partner | 070-747 53 47

Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor.