Interim controller - redo för nya uppdrag

Vi på Brightmill kan hjälpa dig att hitta rätt interim controller för ditt uppdrag. I vårt nätverk finns toppkandidater med gedigen kompetens inom business controlling, financial controlling och controlling på koncernnivå – som kan börja leverera från dag ett.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Uppgifter en interim controller kan ta: 
– Business controlling
– Financial controlling
– Group controlling
– Analysarbete
– Processförbättringar
…och mycket mer!

Interim controllers med spetskompetens

Tack vare alla spännande uppdrag vi fått förtroende att förmedla har vi idag ett unikt nätverk med toppkandidater som är redo att ta sig an speciellt utmanande uppdrag. Våra interimskonsulter har tidigare erfarenheter inom roller som business controller, financial controller och/eller koncerncontroller.

Våra interimskonsulter är rutinerade och kan med kort startsträcka sätta sig in i nya verksamheter och problemställningar och börja leverera från dag ett – oavsett om det gäller det dagliga operativa arbetet eller förändringsarbete som interim controller.

Gör en förfrågan

Toppkandidater med både sakkunskap och rätt personlighet

I våra nätverk har vi kandidater med erfarenhet från både privat (noterade och onoterade bolag) och offentlig sektor. Gemensamt är att de har dokumenterat god sakkunskap inom områden som verksamhets- och ekonomistyrning, rapportering, analys, prognos, planering, konsolidering och controllingstöd i budgetprocesser samt uppföljning av nyckeltal/KPI:er, budget etc.

Våra kandidater har mycket goda kunskaper i Excel samt god redovisningsrelaterad systemvana. Våra koncerncontrollers har flerårig erfarenhet från koncernredovisning och god vana av att arbeta i koncernrapporteringssystem.

På Brightmill är vi noga med att säkerställa att en interimskonsult, även på ett personligt plan, är rätt kandidat för uppdraget.

Gör en förfrågan

Mats Carlsson - Interimschef inom ekonomi

”Brightmill kan tänka sig flera olika lösningar. De är flexibla och proffsiga!”

Via Brightmill fick Mats uppdraget som interim senior Financial Controller på ett internationellt bolag. Att arbeta som interimschef kan vara lite av ett vågspel, men det är ett vågspel som ger gedigen kunskap, spännande uppdrag och en flexibilitet som underlättar i både arbetslivet och privatlivet, berättar Mats.

Beskriv i korta ordalag din bakgrund och erfarenhet

Jag har jobbat med ekonomi och redovisning på ledande positioner sedan 1999 i både små och stora bolag som varit mitt i förändringsprocesser, som har växt mycket eller på annat sätt gått igenom en fas där saker ändras. Jag har arbetat i många olika branscher – bland annat oljebranschen, klädbranschen, tv-branschen och IT, så jag är ganska bred.

Hur ser du till att upprätthålla och utveckla din kompetens?

Genom att hela tiden jobba och göra det på olika ställen. Jag tror att det är viktigt att man jobbar på både små och stora företag, då det innebär helt olika processer och sätt att jobba på. Att dessutom vara på olika ställen som konsult gör att man står på tå lite grann. Kommer man till ett nytt ställe måste man vara på hugget. Och när man har arbetat som konsult ett tag kan man tillämpa sina kunskaper oavsett företag och snabbt komma in i nya verksamheter.

Vad kan ett företag som tar in en interimschef göra för att underlätta att man snabbt kommer på plats och kan börja leverera resultat?

Först och främst behöver man ha tänkt till kring vad det är för resurs man behöver och kommunicera och förbereda internt. Det är viktigt att man som företag tar sig tid att hitta en person som man känner funkar i organisationen, både kompetensmässigt och socialt.

Det är också viktigt att man avsätter tid och tillsätter resurser så att man som konsult får en bra introduktion. Även om man har lång erfarenhet behöver man få en bra processbeskrivning av verksamheten, det gör att man kommer in i uppdraget och blir självgående snabbare.

Vad ser du som fördelarna med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Man får arbeta på olika ställen och lära sig mycket. Efter att ha arbetat i olika branscher ett tag kan det också innebära goda förmåner. Dessutom är det flexibelt och ger en viss frihet. På så sätt har det underlättat min privata situation.

Beskriv vad det var som gjorde ditt interimsuppdrag så framgångsrikt.

Jag har fått flera uppdrag via Brightmill. De har lyckats ta fram olika uppdrag som passat mig och min profil, oavsett om jag sökt uppdrag på heltid eller deltid. Brightmill kan tänka sig flera olika lösningar, de är flexibla och det passar mig. Och de är proffsiga.

Läs hela intervjun med Mats

Linda Tillman - Interimschef inom ledarskap, ekonomi- och verksamhetsstyrning

”Man måste våga ställa frågor”

Från statistiker till chefsroller och dessutom en utbildning inom Music Business. Linda startade eget företag som konsult för snart tre år sedan och trivs med den utmaning, möjlighet till kreativitet och frihet som det innebär. Genom Brightmill fick hon uppdraget som interim CFO/Controller på ett mellanstort företag i försäkringsbranschen. Hennes bästa knep för att snabbt sätta sig in i ett nytt uppdrag är att våga fråga. Igen och igen.

Beskriv din bakgrund och erfarenhet i korta ordalag

Jag är statistiker i botten och började min bana som försäkringsmatematiker. Efter några år övergick jag till Business Controller-yrket, då jag tycker om att arbeta med strategiska frågor i kombination med det analytiska. Jag har även haft en del chefsroller inom dessa områden.

Idag driver jag eget företag som konsult, men jag har också jobbat som konsult som anställd. Förutom att vara certifierad styrelseledamot och fokuserad processledare inom LOTS® är jag dessutom utbildad inom Music Business.

Hur skulle du definiera uppdragets största utmaning? Hur hanterade du det?

Utmaningen i mitt nuvarande uppdrag är att det är brett och att det finns många önskemål kring vad man ska göra. Men det är också det som gör att det är väldigt roligt och kreativt. För att hantera den utmaningen, använder jag mig av en strukturerad plan som jag utgår från. Med hjälp av den ser jag till att jag prioriterar rätt sak utifrån aktuellt nuläge.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Man får inblick i olika organisationer och företag av olika storlekar, i olika branscher och med olika företagskulturer. Det gör att man får många lärdomar som man kan ta med sig till nya uppdrag. Som konsult kommer man in med ett nytt tänk, nya idéer och andra ögon.

Personligen tycker jag också om flexibiliteten, att jag lär mig mycket om olika branscher och att jag har kunnat kombinera flera deltidsuppdrag med varandra.

Vad har du för knep för att snabbt sätta dig in i situationen och börja leverera på kortast möjliga tid?

Inför uppdraget läser jag alltid på om företaget. Sedan, när jag är på plats, ser jag till att fråga, fråga och fråga. Man måste våga ställa ”dumma” frågor, ha en löpande dialog och ofta stämma av det man gör så att man inte riskerar att gå åt fel håll. Genom att sätta deadlines på delaktiviteter vet man också vad man ska göra först och hur man ska prioritera.

Vad kan ett företag som tar in en interimschef göra för att underlätta att man snabbt kommer på plats och kan börja leverera resultat?

Det viktiga är att tekniska hjälpmedel är på plats och att arbetsplatsen är klar när man kommer dit. Det är också viktigt att man direkt får tillgång till alla system man behöver så att man lätt kan komma igång. Om allt är på plats rent praktiskt känner man sig välkommen och snabbare hemma och kan lättare påbörja sitt uppdrag.

Läs hela intervjun med Linda

Gör en förfrågan

Gör en informell förfrågan och få svar inom 24 timmar (helgfria vardagar). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.