Rätt interim Controller genom träffsäker matchning

Vi har ett stort nätverk med Financial och Business Controllers inom alla branscher runt om i Sverige. Med våra effektiva arbetsmetoder och digitala verktyg kan vi träffsäkert matcha era behov.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Brightmill i möte

Uppgifter en interim controller kan ta: 
– Business controlling
– Financial controlling
– Group controlling
– Analysarbete
– Processförbättringar
…och mycket mer.

Interim controllers med spetskompetens

Tack vare alla spännande uppdrag vi har fått förtroende att förmedla har vi idag ett unikt nätverk med toppkandidater som är redo att ta sig an speciellt utmanande uppdrag. Våra interimskonsulter har tidigare erfarenheter inom roller som business controller, financial controller och/eller koncerncontroller.

Våra interimskonsulter är rutinerade och kan med kort startsträcka sätta sig in i nya verksamheter och problemställningar. De kan leverera från dag ett oavsett om det gäller det dagliga operativa arbetet eller förändringsarbete som interim controller.

Gör en förfrågan
Interim controller

Toppkandidater med både sakkunskap och rätt personlighet

I våra nätverk har vi kandidater med erfarenhet från både privat (noterade och onoterade bolag) och offentlig sektor. Gemensamt är att de har dokumenterat god sakkunskap inom områden som verksamhets- och ekonomistyrning, rapportering, analys, prognos, planering, konsolidering och controllingstöd i budgetprocesser samt uppföljning av nyckeltal/KPI:er, budgetarbete mm.

Våra kandidater har mycket goda kunskaper i Excel samt god redovisningsrelaterad systemvana. Våra koncerncontrollers har flerårig erfarenhet från koncernredovisning och god vana av att arbeta i koncernrapporteringssystem.

På Brightmill är vi noga med att säkerställa att en interimskonsult, även på ett personligt plan, är rätt kandidat för uppdraget.

Gör en förfrågan

Gör en förfrågan

Gör en förfrågan så kontaktar vi dig inom 2 timmar (under kontorstid). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.