Interim Financial Controller

Söker du en interim financial controller? Då kan vi hjälpa dig att snabbt få rätt person på plats. Här kan du ta del av intressant information om marknaden och läsa en intervju med en interimskonsult som har bred erfarenhet av rollen.

Gör en förfrågan

Hur ser marknaden ut för interima financial controllers?

Rollen som interim financial controller ställer höga kompetenskrav på redovisning, rapportering och finansiell analys. I vårt konsultnätverk har vi seniora controllers med erfarenhet av komplexa finansiella styrnings- och rapporteringsfrågor, ofta i en internationell miljö. Det kan t ex vara controllers med erfarenhet av projektredovisning eller börsnoterade företag. Eller konsulter som har kompletterande kompetenser inom exempelvis treasury, transfer pricing, ett visst affärssystem eller koncernrapporteringssystem.

En interimskonsult kan även med sin breda erfarenhet bidra till att effektivisera och förbättra redovisnings- och rapporteringsprocesserna. Vi kan snabbt hjälpa er att hitta rätt kandidat oavsett vilket regelverk ni följer (K3, IFRS, US GAAP eller statliga regelverk).
 
 
Infografik interim Financial Controller
 
 
Vi har koll på vårt nätverk med controllers runt om i Sverige, och vet till och med när de är tillgängliga för nya uppdrag. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta exakt den profil ni söker!

Gör en förfrågan

Henrik Engstam Phalén - Chefsrekryterare & VD

Henrik Engstam Phalén

Chefsrekryterare & VD | 070-931 32 61

Henrik är VD på Brightmill sedan 2011. Han har 20 års erfarenhet av ledande roller inom konsult- och rekryteringsbranschen. Han har en bakgrund från flera globala välrenommerade bolag och har en fil kand i systemvetenskap. Henrik har varit bosatt och arbetat i Singapore och Taiwan.

Peter - Interim Financial Controller

”Att vara interimskonsult på en startup är helt annorlunda än mina tidigare uppdrag”

Från att ha startat sin karriär bland klassiskt skolade ekonomer till att arbeta som interim financial controller på en snabbväxande, internationell startup. I ett skede när företaget går från att dagligen släcka bränder till mer etablerade arbetssätt, hjälper Peter dem att införa system och processer för att kunna skala upp ytterligare.

Peter började sitt yrkesliv på en ekonomiavdelning med, vad han kallar det, den gamla skolans organisationsstruktur. Det var damer och herrar med en typisk “ekonom-aura” som drillade honom. Regler och interna rutiner skulle följas till punkt och pricka; vid minsta avsteg väntade en tillsägelse. Inte så högt i tak med andra ord. Därför valde Peter ganska snart att vidareutbilda sig inom företagsekonomi och fick snabbt därefter erfarenhet från olika ekonomiavdelningar på svenska och internationella storbolag.

– De senaste åren har jag jobbat mycket med centralisering och effektivisering av processer. Jag har hela tiden försökt hålla en fot i det operativa och parallellt med det arbeta med förbättringsprojekt.

När du anlitas som interim financial controller, vilka är de vanligaste utmaningarna som du ställs inför?

– Först och främst handlar det om att förstå affären, vad bolaget säljer och hur man tar betalt. Det är här bolag skiljer sig från varandra – processerna för bokföring och fakturering görs nämligen alltid på snarlika sätt. När jag har förstått vad bolaget tjänar sina pengar på kan jag börja gräva ner mig djupare.

En utmaning kan också vara att uppdragsgivaren har svårt att veta vad företaget behöver hjälp med.

– Flera gånger har jag fått skapa mina egna arbetsuppgifter när jag kommit till en ny arbetsplats. Ofta finns det inte så mycket tid för uppdragsgivaren att instruera och ge en introduktion, och som konsult vill man inte komma in och belasta en redan tyngd organisation. Syftet är ju det motsatta! Då får jag själv ta reda på vad som måste göras, och det trivs jag bra med. Jag utvärderar mig själv varje dag på parametrar som om jag har gjort ett bra jobb och om jag har gett min uppdragsgivare värde för sina pengar.

Ditt nuvarande interimsuppdrag är hos en startup. Hur skiljer sig arbetet i den typen av organisation jämfört med de uppdragsgivare du har haft innan?

– Det är spännande och något helt annorlunda. Bolaget har vuxit så att det knakar – på två år har man etablerat sig i elva länder och mer än fyrtio städer. Samtidigt har det inte funnits några tydliga rutiner och de hade vuxit ur sina existerande system. Mitt huvuduppdrag är därför systemimplementation. För bolaget har det länge handlat om att släcka bränder och då har det inte funnits tid att sätta sig in i nya rutiner och processer. Jag har varit en bra match för dem, där jag med min kunskap och mina erfarenheter kunnat visa på lösningar som är bra och funkar. Men det tar också lite tid att massera in mina idéer och få alla att anamma en best practice.