Interim Group Controller

Söker du en interim group controller? Då kan vi hjälpa dig att snabbt få rätt person på plats. Här kan du ta del av intressant information om marknaden och läsa en intervju med en interimskonsult som har bred erfarenhet av rollen.

Gör en förfrågan

Hur ser marknaden ut för interima group controllers?

Att jobba som interim group controller ställer höga kompetenskrav på redovisning, rapportering och controlling. I vårt konsultnätverk har vi kvalificerade controllers med erfarenhet av koncernredovisning, konsolidering och koncernrapportering, ofta i en internationell miljö. Vissa koncerncontrollers har mer tyngdpunkt åt business controlling och ser sig gärna i en affärsnära roll med många kontaktytor.

Behöver koncernens ekonomifunktionen utvecklas avseende styrning, kontroll och uppföljning så kan en erfaren interimskonsult även driva det förändringsarbetet. Med utgångspunkt från era specifika behov kan vi snabbt hjälpa till att matcha rätt person till uppdraget.
 
 
Infografik interim Group Controller
 
 
Vi har koll på vårt nätverk med controllers runt om i Sverige, och vet till och med när de är tillgängliga för nya uppdrag. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta exakt den profil ni söker!

Gör en förfrågan

Henrik Engstam Phalén - Chefsrekryterare & VD

Henrik Engstam Phalén

Chefsrekryterare & VD | 070-931 32 61

Henrik är VD på Brightmill sedan 2011. Han har 20 års erfarenhet av ledande roller inom konsult- och rekryteringsbranschen. Han har en bakgrund från flera globala välrenommerade bolag och har en fil kand i systemvetenskap. Henrik har varit bosatt och arbetat i Singapore och Taiwan.

Catherine - Interim Group Controller

En interim group controller med mål och mandat

“Man måste ta ägandeskap och snabbt komma in i organisationen”. Det säger Catherine, vars många år som CFO och group controller har givit henne erfarenheten som krävs för att få en flygande start på uppdragen.

Catherine har en gedigen bakgrund – både inom ekonomiområdet och internationellt. Under nittiotalet bodde Catherine i Paris där hon arbetade på Ericsson, Disney och EF. Efter rollen som CFO för Frankrike och Belgien på EF lämnade Catherine Frankrike, för att fortsätta resan på hemmaplan. Efter seniora positioner på Catella Real Estate, Scandic Hotels och IMI Hydronic Engineering var det dags att bli interimskonsult.

– Jag är civilekonom med inriktning på strategi och styrsystem och har arbetat inom olika branscher och organisationer. Det är spännande att få insikt i olika verksamheter; initialt var det just det som lockade mig till ekonomirollen. Det är både utvecklande och utmanande att kunna bidra med sin erfarenhet och vidga sina vyer.

På vilka sätt kan en interim group controller bidra på andra sätt än en anställd?

– Merparten av min karriär har varit som fast anställd och jag upplever en del skillnader. Under mina snart fyra år som interimskonsult har jag erfarit ett utökat mandat att driva projekt och processer mot konkreta mål under en begränsad tid.

Hur kan det vara att komma in på den nya arbetsplatsen?

– Som interimskonsult fyller man kanske en vakans, men man kan även komma in i en omorganisation eller i en rekryteringsprocess. Information och kommunikation är två nycklar till framgång. Det är av allra högsta vikt att vara självgående och kommunikativ. Man måste ta ägandeskap och snabbt förstå organisationen och de olika kommunikationsvägarna, säger Cathrine.

När du kommer in som interim group controller, vilka är några av de vanligaste utmaningarna du möter i organisationen – exempelvis inom digitaliseringsområdet?

– Upphandling och implementering av ett nytt ERP är alltid en utmaning för organisationen. Jag har varit projektledare för ett antal upphandlingar och implementeringar. En lärdom är att inte underskatta implementeringsprocessen och delaktighet av samtliga berörda parter. Lyssna, visa hänsyn och inse att implementation av digitala hjälpmedel tar mer tid än man kan tro. Utbildning i det nya verktyget är centralt.

Vad ska man tänka på när man letar efter en interimskonsult?

– Välj en person som har kapacitet och vilja att snabbt sätta sig in i företagets rutiner, processer och kommunikationsvägar. En kommunikativ konsult som kan förankra sig i organisationen, som inte är rädd för att gå ut i företaget och snabbt sätta sig in i uppdraget. Även de inofficiella kommunikationsvägarna är viktiga att känna till, avslutar Catherine.