Hyr en interim HR-specialist med spetskompetens

Söker du en interim HR-specialist? Kontakta oss för snabb tillgång till HR-konsulter med spetskompetens för dina behov.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Chefsrekryterarna Hanna & Kristina på Brightmill – Interim management

Exempel på uppdrag: 
– Nya HR-processer
– Digitalisering av HR
– Arbetsmiljöarbete
– Comp & Ben
– Rekrytering
…och mycket mer.

Kvalificerade HR‑specialister redo för nya utmaningar

Genom att anlita en interim HR-specialist kan du fylla på med spetskompetens i din organisation. Bland våra HR‑specialister finns det konsulter som du med trygg hand kan ge huvudansvaret för att planera, driva och utveckla verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete. Detta oavsett om det gäller bolagets fysiska, psykiska eller psykosociala arbetsmiljö.

Många av våra konsulter har stor erfarenhet av arbete med rehabiliteringar. De är vana vid att stötta i processer rörande såväl den enskilde medarbetaren som processer av mer allmän karaktär. De har därmed också stor erfarenhet av att samarbeta med externa aktörer som exempelvis företagshälsovården, myndigheter och fackliga parter och vet hur man etablerar framgångsrika dialoger och underhåller relationer. Vid behov av övergripande hälsosatsningar kan en interim HR‑specialist vara behjälplig med att definiera vad som behövs för att främja friskfaktorer och minska sjukfrånvaro.

Gör en förfrågan
Interimschef

HR-konsulter med specialistkompetens

Ett stort antal konsulter besitter specialistkunskap inom exempelvis rekrytering och kan bidra i arbetet kring attraktion och utveckling av bolagets talanger. Strategisk kompetensförsörjning är idag en viktig fråga för många verksamheter i en arbetsmarknad där konkurrensen om talangerna är hård.

Med en erfaren HR-specialist kan du både få hjälp med omvärldsbevakning, framtagande av nya processer och rutiner och interna utbildningsinsatser för medarbetarna. Många står också inför en digitalisering av delar av HR-arbetet, som även det är en kompetens som går att hitta hos våra specialister.

Ersättning och förmåner eller Comp & Ben som det ofta kallas, är ett annat område som ligger inom HR-specialistens område. Någon kanske har behov av att se över bolagets lönepolitik rent allmänt, en annan kanske behöver genomföra eller följa upp en lönekartläggning.

Det kan också finnas behov av att göra en punktinsats och titta närmre på pensioner, försäkringar eller andra förmåner. Varför inte se över utformningen av den prestationsbaserade delen av lönen om man har en sådan modell? Oavsett hur behoven ser ut, så har vi erfarna och kunniga HR-konsulter hos oss på Brightmill som kan ta sig an uppdraget och leverera resultat.

Gör en förfrågan

Gör en förfrågan

Gör en informell förfrågan så kontaktar vi dig inom 2 timmar (under kontorstid). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.