Hyr en interim lönechef som levererar

Som specialist på interim tillsätter vi leveranssäkra lönechefer som kan leda, utveckla och effektivisera lönefunktionen.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Chefsrekryterarna Hanna & Kristina på Brightmill – Interim management

Exempel på uppdrag: 
– Leda lönefunktionen
– Kvalitetsförbättringar
– Digitalisering
– Systembyten
– In- & outsourcing
…och mycket mer.

Leveranssäkra lönechefer

Att en arbetsgivare betalar ut löner till sina anställda i rätt tid och med rätt belopp skulle nog de flesta hålla med om är en av anställningskontraktets mest grundläggande principer. I motprestation förväntas arbetstagaren göra det som står i anställningskontraktet och rollbeskrivningen. Det är själva utgångspunkten för ett anställningsförhållande. Det är ett stort ansvar som vilar på en lönechefs axlar; system, rutiner och processer måste finnas på plats för att säkerställa att det fungerar. Alla parter måste känna sig trygga med att betalningarna görs som de ska.

Som lönechef har man det övergripande ansvaret för lönefunktionen. Man förväntas ha en utomordentligt god förståelse för löneprocessen och mångårig erfarenhet av operativt lönearbete. Erfarenhet från olika branscher och system skapar förståelse för allmänna problemställningar men också mer specifika frågor. Det kan gälla om lönen ska vara in- eller outsourcad, enskilda systemlösningar eller kopplingar mellan schemaläggning, lön och bemanning.

En erfaren interim lönechef kan snabbt sätta sig in i pågående arbete i syfte att identifiera kvalitetsförbättringar. För att finna synergier mellan lön och övriga avdelningar är det positivt om man i sin yrkesroll är prestigelös och samarbetsorienterad med ett konsultativt förhållningssätt mot såväl medarbetare som chefer. Som lönechef är det viktigt att hålla sig à jour med de lagar, avtal och regler som har betydelse för området. Det är en fördel med generellt goda kunskaper i arbetsrätt.

Gör en förfrågan
Interimschef

Digitalisering och automatisering

Digitalisering har varit ett ord på mångas läppar under de senaste åren. Lönefrågor är inget undantag. Tvärtom har lönearbete i många organisationer varit föremål för just digitalisering och automatisering.

Detta kräver idag att du som lönechef har en generell god systemförståelse och en nyfikenhet kring hur processer kan automatiseras och effektiviseras för just din organisation. Mod att pröva nya arbetssätt i syfte att förbättra processer är uppskattat och som interim lönechef är det en fördel om du är utvecklingsorienterad.

Lönechefen är ofta systemägare av lönesystemet. Beroende på var uppdragsgivaren befinner sig i sitt lönearbete, kan kraven på en konsult se lite olika ut. Om uppdraget innebär att ta sig an ett pågående eller förestående förändringsarbete, är erfarenhet av systembyten och vana av att leda personal genom förändringsprocesser relevant.

Med lönechefsrollen kommer också ofta ett ledarskapsansvar. I en större organisation sköts ofta lönehanteringen av lönespecialister eller löneadministratörer och de rapporterar i normalfallet till lönechefen. I den kapaciteten har lönechefen ofta en viktig roll i att entusiasmera gruppen samt att leda och fördela arbetet. Lönechefen rapporterar i normalfallet till CFO eller HR-chef, beroende på hur verksamhetens organisationsstruktur ser ut.

Gör en förfrågan

Gör en förfrågan

Gör en informell förfrågan så kontaktar vi dig inom 2 timmar (under kontorstid). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.