Rätt interim redovisningschef genom träffsäker matchning

Vi har ett stort nätverk med redovisningschefer och koncernredovisningschefer runt om i Sverige. Med våra effektiva arbetsmetoder och digitala verktyg kan vi träffsäkert matcha era behov.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Interim redovisningschef

Ansvar en interim redovisningschef kan ta:
– Bokslutsarbete
– Koncernredovisning
– Rapportering
– Skattefrågor
– Förbättringsarbete
…och mycket mer.

Interim redovisningschef – en roll som kräver både spets och bredd

Våra redovisningschefer är kunniga och erfarna. De är vana vid att ha övergripande redovisningsansvar, ofta i kombination med personalansvar. Våra redovisningschefer kan bland annat bidra till förbättrade rutiner och processer baserat på sin breda yrkeskunskap och spetskompetens inom redovisning (inkl. K2, K3, IFRS, US GAAP och statliga regelverk).

Brightmills kandidater behärskar rapportering, kostnadskontroll, budgetarbete, revision, internredovisning, skatter, uppföljning, analys samt bokslutsarbete (månads-, kvartals- och årsbokslut) i enlighet med allmänna redovisningsprinciper och rådande praxis. Vissa av våra interimschefer jobbar enbart som koncernredovisningschefer medan andra jobbar bredare. Många har hög kunskap inom koncernredovisning och behärskar konsolidering på koncernnivå.

Gör en förfrågan
Interim Försäljningschef

Hur kan en interim redovisningschef bidra på ert företag?

Att ansvara för kontakten med externa revisorer och myndigheter är en självklar del av arbetet, liksom att ansvara för att lagar, regler och rekommendationer följs. Våra interimschefer trivs med att driva förbättringsarbeten och många har erfarenhet av att förvalta och vidareutveckla ekonomisystem. De flesta har erfarenhet av flertalet olika ekonomisystem och i regel mycket goda kunskaper i Excel.

Vi på Brightmill vet att de personliga egenskaperna också har betydelse för att ett interimsuppdrag ska bli framgångsrikt. Vi är därför angelägna om att hitta kandidater som på bästa sätt motsvarar era förväntningar även där.

Gör en förfrågan

Gör en förfrågan

Gör en förfrågan så kontaktar vi dig inom 2 timmar (under kontorstid). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.