Interim redovisningschef - redo för utmanande uppdrag

Behöver du en interim redovisningschef eller koncernredovisningschef som snabbt kan sätta sig in i er verksamhet och leverera resultat? Vi vet hur viktigt det är att hitta rätt person för rollen – och att göra det i tid.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Ansvar en interim redovisningschef kan ta:
– Bokslutsarbete
– Koncernredovisning
– Rapportering
– Skattefrågor
– Förbättringsarbete
…och mycket mer!

Interim redovisningschef – en roll som kräver både spets och bredd

Våra redovisningschefer är kunniga och erfarna. De är vana att ha övergripande redovisningsansvar i kombination med personalansvar och kan bland annat bidra till förbättrade rutiner och processer baserat på sin breda yrkeskunskap och spetskompetens inom redovisning (inkl. K2, K3, IFRS, US GAAP och statliga regelverk).

Brightmills kandidater behärskar rapportering, kostnadskontroll, budgetarbete, revision, internredovisning, skatter, uppföljning, analys samt bokslutsarbete (månads-, kvartals- och årsbokslut) i enlighet med allmänna redovisningsprinciper och rådande praxis. Vissa av våra interimschefer jobbar enbart som koncernredovisningschefer medan andra jobbar bredare. Många har hög kunskap inom koncernredovisning och behärskar konsolidering på koncernnivå.

Gör en förfrågan

Hur kan en interim redovisningschef bidra på ert företag?

Att ansvara för kontakten med externa revisorer och myndigheter är en självklar del av arbetet, liksom att ansvara för att lagar, regler och rekommendationer följs. Våra interimschefer trivs med att driva förbättringsarbeten och många har erfarenhet av att förvalta och vidareutveckla ekonomisystem. De flesta har erfarenhet av flertalet olika ekonomisystem och i regel mycket goda kunskaper i Excel.

Vi på Brightmill vet att de personliga egenskaperna också har betydelse för att ett interimsuppdrag ska bli framgångsrikt. Vi är därför angelägna om att hitta kandidater som på bästa sätt motsvarar era förväntningar även där.

Gör en förfrågan

Ted Emanuelsson - Interimschef inom ekonomi

”Varje uppdrag har sina specifika frågor och problem att lösa”

Som interim redovisningschef på en mellanstor kommun gick Ted in för att täcka ett fyra månader långt gap mellan tidigare och ny chef. Ett uppdrag som bland annat innebar personalfrågor, utveckling av rutiner och tertialbokslut – som dessutom blev förlängt. Det bästa med konsultuppdrag som detta anser han är friheten, variationen och svängrummet man får.

Vad har du och ditt team uppnått hittills?

Jag gick in som interimschef under cirka fyra månader mellan den tidigare chefen och den nya som skulle rekryteras. Utöver att det fanns personalproblem och viktiga rutiner som var eftersatta, skulle det förberedas och genomföras ett tertialbokslut. Arbetet har fungerat fint. Tertialbokslutet har genomförts bra och vi har också börjat arbetet med eftersatta rutiner och personalproblemen. Och mitt uppdrag har förlängts ytterligare tre månader.

Har du någon gång varit på väg att misslyckas? Hur hanterade du situationen?

Varje uppdrag har sina specifika frågor och problem att lösa. Därför gäller det att först identifiera vad som är viktigast, vad som måste prioriteras och vilka problem som finns som kan hindra att man uppnår sina uppgifter. Svårigheterna har varit av varierande karaktär och tar olika tid att lösa. Det som är svårast och oftast tar längst tid är att lösa konflikter och personalproblem.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Fördelarna är bland annat variationen mellan olika företag, arbetsuppgifter, frågeställningar och problem. Det är en stor frihet, och som interimskonsult har man större svängrum att ta svåra och obekväma beslut. Dessutom börjar och slutar du med ett ”städat” skrivbord. Man avslutar och går vidare efter ett uppdrag och bär inte problemen med sig vidare.

Vad har du för knep för att snabbt sätta dig in i situationen och börja leverera på kortast möjliga tid?

Det är olika beroende på om det är ett utredningsuppdrag eller chefsuppdrag. Det är viktigt att identifiera prioriterade arbetsuppgifter och problem. Det är inte alltid tydligt i uppdragsbeskrivningen utan brukar utkristalliseras efter hand. Vid ett chefsuppdrag är det även viktigt att snabbt lära känna medarbetarna och deras arbetsuppgifter.

Vad anser du definierar en god uppdragsgivare?

Tydlighet! Att man är tydlig i vad man vill ha och ger konsulten förtroende och uppbackning.

Läs hela intervjun med Ted

Gör en förfrågan

Gör en informell förfrågan och få svar inom 24 timmar (helgfria vardagar). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.