Interimschefer inom IT & teknik

Vi har närmre 10 års erfarenhet av att tillsätta interimschefer inom IT och teknik.

Gör en förfrågan

Vilken kompetens söker du?

Vi har ett stort nätverk med interimschefer inom IT och teknik. Med våra effektiva arbetsmetoder och digitala verktyg kan vi träffsäkert matcha era behov.

Här är några av de roller vi tillsätter. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta exakt den profil ni söker!

Gör en förfrågan

Interimschefer

Interimschefer

Exempel:
  • Interim CTO
  • Interim teknikchef
  • Interim IT-driftschef
  • Interim IT-servicechef
  • Interim supportchef

Anne - Interim CIO

"En interim CIO hjälper till att lägga pusslet"

Vad har en interim CIO och en jonglör gemensamt? Det är många bollar att hålla koll på. Inte minst när man bär det yttersta ansvaret för drift samtidigt som man är en viktig del av affärsstrategin. Brightmill har pratat med Anne, interim CIO.

Efter flera fasta roller som CIO ville Anne testa sig själv. Valet föll på att pröva vingarna som interimskonsult. När vi talas vid har hon precis avslutat sitt första interimsuppdrag. Fram tills dess hade hon jobbat inom medicin- och läkemedelsbranschen, på försäkringsbolag och finanssektorn – alla områden som präglas av tunga regleringar och där IT-lösningar blir en naturlig del i compliancearbetet.

– Min bakgrund och bredd ger en väldigt god förståelse för verksamheten. Jag har varit nere med händerna i myllan och förstår hur man driver den operativa verksamheten. Men också helikopterperspektivet man får när man sitter i ledningsgruppen. Därifrån ser allt så mycket enklare ut, men ju mer man zoomar in desto fler detaljer ser man som kan riskera att stjälpa en strategi. Jag har haft jättemycket nytta av att förstå båda sidor.

Många frågor att jonglera för en interim CIO

Anne drar en parallell mellan att vara CIO, och särskilt interim CIO, och jonglörer – det är många bollar att hålla koll på.

– Man måste hela tiden balansera flera olika frågor i förhållande till varandra. Dels har man det yttersta operativa ansvaret för att allt ska rulla. Dels ska man planera för hållbarhet i strategiska plattformar. Därtill är man en aktiv del i affärsstrategin.

Dessutom har rollen som CIO ändrats markant de senaste åren, konstaterar Anne.

– Om man tittar långt tillbaka så har IT suttit bredvid och tagit beställningar. Numera är IT en del av den övergripande affärsstrategin. IT-avdelningen kan guida i hållbara och skalbara lösningar för att nå önskat resultat. Här kan jag, som interim CIO, vara rådgivande i hur man balanserar kostnaden mot risk och affärsresultat.

Läs hela intervjun med Anne

Erik - interim CTO

“Digitaliseringen av kundservice kommer öppna nya marknader”

Han gör sina framtidsspaningar i kollektivtrafiken genom att kolla på hur människor interagerar med sin mobiltelefon. Tesen: vi går mot ett allt mer röststyrt samhälle. Brightmill har pratat med Erik, som har varit interim CTO sedan 2016.

I ryggen har Erik 23 års erfarenhet som chef och personalledande funktioner inom IT. Förväntningarna när han blev interim CTO var variation, både i termer av bransch och uppdragslängd. Något som verkligen har slagit in. Men också i sina interimsuppdrag gillar han när fokuset ligger på personalfrågorna:

– Jag brukar kalla mig själv för people manager. Jag tycker det är intressant med människor och att utveckla både organisationer och medarbetare för att hitta effektiva lösningar.

Vilka utmaningar möter du ofta i rollen som interim CTO?

– I rollen som interim kliver man nästan alltid in i en förändring. Ofta söker företaget någon som med kort varsel kan skynda på en omställning. Därför har jag också flera gånger hört att man vill ta in någon som är överkvalificerad. En interim kan snabbt få en överblick av organisation och projektaktiviteter, samtidigt som man måste ha tillräckligt med integritet för att välja att styra där det behöver styras. Det gäller att komma in springandes och ju mer erfarenhet man har, desto snabbare går det.

Nu har vi dessutom kommit så pass långt i digitaliseringen att IT är integrerad i flera delar av verksamheten, allt från ekonomi och affärsstrategi till kundupplevelsen. Med mitt nätverk och mina erfarenheter kan jag vara behjälplig i att knyta ihop alla delarna.

Vad har varit tonsättande inom digitaliseringen det senaste decenniet?

– Jag tycker hela resan till mobile first, via internet och webb, är väldigt spännande. Nu är det mobilen som gäller i alla lägen, och det kräver anpassning i både affärsstrategin och på IT-sidan. Min spaning framåt är att vi går mot mer röststyrt. Jag ser hur yngre generationer, både mina unga vuxna barn och ungdomar i kollektivtrafiken, använder taltjänster som Siri och Google Home i hög utsträckning. På det sättet är det kul att jobba med IT och digitalisering – man kan göra sina spaningar både hemma och när man åker till och från jobbet!

Ett område där han tror att röststyrning kommer slå igenom stort är inom kundservice:

– Inom traditionell kundservice så finns mycket att digitalisera, något som jag är övertygad om kommer att avhjälpa språkbarriärer. Idag när man ringer till kundservice så möts man fortfarande förvånansvärt ofta av talträd. Kundtjänsten hos min nuvarande uppdragsgivare jobbar med de fyra nordiska språken, men när vi kan börja erbjuda fler språk så öppnas på en gång nya marknader.

Läs hela intervjun med Erik

Dennie - Interim IT-chef

“Det handlar om att få den övriga organisationen att se IT som en möjliggörare”

Historiskt har IT ofta behandlats som en avdelning för stödprocesser inom företag och organisationer. Dennie har jobbat med IT i över 20 år och som interim IT-chef är han noggrann i att understryka hur han approcherar sina uppdrag gentemot ledningsgrupper: “Jag jobbar alltid för att lyfta IT på ledningsnivå, få människor att se IT som en möjliggörare”, förklarar han.

Som interim jobbar man på kort sikt. Ofta med ett tydligt uppdrag. Det kan handla om att omorganisera, förbättra processer eller leda större förändringsarbeten. Dennie jobbar som interim IT-chef, och enligt honom kan uppdrag ibland vara så korta som 2-3 månader, något som ställer höga krav på att man snabbt kan sätta sig in i verksamheten och skapa sig ett helikopterperspektiv.

Hur gör du för att hitta rätt i din roll som interim IT-chef, när du är på ett nytt uppdrag?

– Jag brukar etablera mig själv i organisationen snabbt. Jag är väldigt öppen med att jag är interimschef och nyttjar det för att kunna åstadkomma förändring. Jag har inga problem med att ta rollen som “Svarte Petter”, det är okej att skylla på mig om något missnöje uppstår.

Enligt Dennie är kortsiktigheten något han upplever som positivt bland medarbetarna av flera anledningar:

– Medarbetare känner sig inte hotade på samma sätt när man är där en kortare period. Snarare blir tydligheten en faktor som gör att man får förtroende snabbt. Jag är där för att skapa förändring och det ses ofta som positivt, eftersom det är tydligt att något inom organisationen inte funkar, det är ju oftast därför man är där.

Upplever du att du får ett tillräckligt mandat för beslutsfattande, som interim IT-chef?

– Jag upplever att man får stor frihet att göra saker, eftersom du kommer in som “expert”. Jag brukar jämföra interimsrollen med att vara stafettläkare: “Jag behöver bara träffa patienterna och hinner hjälpa dem medan någon annan tar hand om administrationen”. Jag brukar se till att jag får mycket mandat från början. Jag blir anlitad av en anledning, och då måste jag få tillräckligt fria tyglar för att kunna genomföra uppdraget.

Framtid är snart nutid inom IT, givet den extremt snabba utvecklingen. Vad kan man göra för att inte hamna efter?

– Man får inte vara för kräsen. Den bästa interimschefen är den som varit i många olika branscher. Dessutom tycker jag att man på ledningsnivå ofta blir lite hemmablind och ägnar för mycket fokus åt vad man gjort tidigare. Jag brukar försöka titta mer åt vad konkurrenterna gör. Fördelen med att vara interim är ju just att man kan komma in i organisationen med ett par ögon utifrån.

Läs hela intervjun med Dennie