Interimschefer inom IT & teknik

Vi har närmre 10 års erfarenhet av att tillsätta interimschefer inom IT och teknik.

Gör en förfrågan

Vilken kompetens söker du?

Konkurrensen om de mest meriterade kandidaterna inom IT och teknik är hård och rekryteringsprocesser kan bli utdragna. Vi hjälper dig att få rätt kompetens på plats snabbt.

Vi har kandidater för de mest utmanande uppdragen.

Kontakta oss på 010-10 10 150

Interimschefer

Exempel:
  • CIO
  • IT-chef
  • IT-utvecklingschef
  • PMO-chef
  • IT-projektledare

Interimschefer

Exempel:
  • CTO
  • Teknikchef
  • IT-driftschef
  • IT-servicechef
  • Supportchef

Håkan Carlbom - Interim CTO

”Jag träffade över 50 personer på en halvtimmes intervju!”

Håkan fick ett uppdrag som interim CTO på ett mellanstort börsnoterat teknikbolag via Brightmill. För att lyckas som interimschef gäller det dels att presentera vem man är och visa vad man kan, men också att lyssna in – både hela organisationen och varje medarbetare. Det gör Håkan genom att bland annat ta sig tid att träffa och lära känna sina nya kollegor.

Vad har du för knep för att snabbt sätta dig in i situationen och börja leverera på kortast möjligast tid?

Jag tar kontakt med så många som möjligt så snabbt som möjligt, helst alla. Det betalar sig alltid i slutändan att snabbt träffa alla, inklusive ens uppdragsgivare. Jag träffade över 50 personer på en halvtimmes intervju. Det var en intensiv vecka där jag pratade med allt och alla. Det gör att man får en helt annan kontakt och att alla känner sig sedda.

Har du någon gång varit på väg att misslyckas? Hur hanterade du situationen?

Jag visste inte inledningsvis med hundra procents säkerhet att det skulle gå att vända det problemfyllda projektet, men i det här projektet har i princip allt lyckats. Det är en helt fantastisk känsla!

Man behöver ha en öppen och rak dialog och våga ta i de problem som finns för att undvika att misslyckas. Det är viktigt att involvera, engagera och att våga ta tag i konflikter och ta plats. Och den rollen är lättare att ta som interim i vissa frågor än som anställd.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Som interim är man inte riktigt en del av den vanliga organisationen vilket är en slags frihet och en fördel då man kan driva en sakfråga mer koncentrerat och dessutom göra det lite hårdare för att få igenom de förändringar som måste ske. Det finns en styrka i att inte vara insyltad i samma grad och att vara där just för att skapa och uppnå förändring. Dessutom får jag möjligheten att dra nytta av mina egna erfarenheter från mitt tidigare yrkesliv.

Vad anser du definierar en god uppdragsgivare?

Exempelvis att man är öppen inför och vågar ta in ny kompetens som kan ge nya insikter och sätt att arbeta. När man kommer in som interim gör man det ofta för att det finns ett underliggande problem som ska hanteras. Precis som i alla affärssamarbeten är det lättare att förbättra om man har en öppen och rak dialog. Det är viktigt att få utrymme att göra det som behövs, samtidigt som mycket också är upp till en själv.

Beskriv vad det var som gjorde ditt interimsuppdrag så framgångsrikt.

Vi hittade en väldigt bra matchning mellan mig och uppdragsgivaren redan från början. Vi kunde enas om sättet att arbeta på och det fanns ett ömsesidigt förtroende. Precis som med alla interimsuppdrag blir det en rivstart i början och det gäller att snabbt skaffa sig en tydlig bild av vad som måste göras. I det här uppdraget gick det mycket bra att enas om vad som skulle åtgärdas och i vilken ordning, och det gjorde i sin tur att hela organisationen svarade bra.

Läs hela intervjun med Håkan

Rickard Norelid - Interim IT-chef

”Det är en ömsesidig vitamininjektion!”

Via Brightmill fick Rickard uppdraget som interim IT-chef för en enhet på ett börsnoterat tjänsteföretag. Han uppskattar rollen som interimschef. Inte bara för möjligheten att skapa värde genom erfarenheter, personliga egenskaper och kompetens, utan också för förmånen att ständigt utvidga sin komfortzon i mötet med nya branscher, företagskulturer och människor. Han strävar alltid efter att snabbt identifiera kulturella och normativa ramar för att hitta balansen mellan att ”utmana och följa” i förändringsarbetet.

Beskriv i korta ordalag din bakgrund och erfarenhet

Med en utbildningsbakgrund inom IT, HR, Ekonomi och förändringsledning har jag skapat möjligheten att röra mig fritt mellan branscher och organisatoriska utmaningar. Yrkeslivets röda tråd har hela tiden varit att leda branschoberoende förändring med flertalet roller som verksamhetsledande linjechef, interim IT-chef, entreprenör och managementkonsult på CV:t.

Hur ser du till att upprätthålla och utveckla din kompetens?

Jag söker medvetet uppdrag i branscher och hos kunder där jag kan utvecklas och utmanas. Miljön och människorna i uppdragen lär mig mer än jag skulle kunna läsa mig till. För att inte bli alldeles insnöad och distanslös till mitt yrkesliv ser jag till att fylla mitt privatliv med allt annat än arbete. Att ge hjärnan en paus är en av de viktigaste pusselbitarna i min kompetensutveckling.

Vad har du för knep för att snabbt sätta dig in i situationen och börja leverera på kortast möjliga tid?

Med utgångspunkt i eventuella uppdragsbeskrivningar eller kundmöten läser jag först in mig på allt jag kan få tag i avseende uppdragsgivarens marknadsplats och verksamhet. Det kan vara årsredovisningen, googlade artiklar, hemsidan eller branschpress. Sedan ger mitt kontaktnät ofta en kompletterande bild av utmaningar och möjligheter samt företagsimage.

När jag väl är på plats begär jag ofta tid för ”inskolning”. Om jag har ett organisatoriskt och finansiellt verksamhetsansvar försöker jag alltid att ”gå ett varv i deras skor” för att lära mig vad jobbet i praktiken innebär. Dessutom är gemensamma luncher och fika ett klart underskattat verktyg för att snabbt bli en del av verksamheten.

Vad ser du som fördelarna med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Jag kommer alltid in i ett skede där det finns en tydlig utmaning eller problembild att ta tag i. Uppdragsgivaren har gjort ett medvetet val att ta in mig och därför finns det också en drivkraft som underlättar mitt jobb. Det är en ömsesidig vitamininjektion när man kommer in som interimschef! Jag kommer in med en portfölj av erfarenheter och ser saker med andra ögon. Varje nytt uppdrag innebär att man får ta del av nya kundunika utmaningar. Det utvecklar min förmåga att snabbt leverera och ta itu med nästa uppdrags syfte. Fördelen som egenföretagare är att jag dessutom har möjligheten att välja kund, bransch och utmaning, vilket jag ser som en lyx.

Vad anser du definierar en god uppdragsgivare?

Exempelvis att man har självdistans, är reflekterande och vågar. Det är viktigt att man vågar låta konsulten ta del av organisationens svagheter lika väl som dess styrkor. Uppdragsgivarens förståelse för vikten av att ge interimschefen en vardag som är så likt en anställds som möjligt. Det vill säga att man bjuder in till aktiviteter och dialog, imponerar också.

Dessutom är Brightmill en extremt professionell organisation. Kontaktpersonen där har klarat konststycket att bemöta både kundens och mina behov och önskemål under hela rekryteringsprocessen och samarbetet.

Läs hela intervjun med Rickard