Interimschefer inom produktion & supply chain

Vi har närmre 10 års erfarenhet av att tillsätta interimschefer inom produktion och supply chain.

Gör en förfrågan

Vilken kompetens söker du?

Vi hjälper vi dig hitta rätt interimschef. Vi har vassa kandidater med väl dokumenterad erfarenhet och förmåga att snabbt sätta sig in i uppdrag.

Här är några av de roller vi tillsätter. Hör gärna av dig om du har andra behov.

Kontakta oss på 010-10 10 150

Produktion

Exempel:
  • Fabrikschef
  • Produktionschef
  • Kvalitetschef
  • HSEQ-chef
  • Förändringsledare Lean

Supply Chain

Exempel:
  • Supply Chain Manager
  • Logistikchef
  • Inköpschef
  • Lagerchef
  • Transportchef

Mats Berggren - Interim logistikchef

”Ett tydligt men enkelt ledarskap ger framgång”

Genom Brightmill har Mats arbetat som interim logistikchef på ett internationellt producerande bolag inom konsumentvaror. Att arbeta som interimschef innebär dels att man kan bidra med mycket erfarenhet, men också att man lär sig mycket nytt. Man ges ofta utrymme att ifrågasätta och kan därför också påverka och bryta gamla mönster och beteenden där det behövs, berättar Mats.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik? Varför?

Chefsroller inom Supply Chain är de roller jag levererar bäst i. Jag har haft förmånen att jobba inom flera delar och ta olika roller inom företags värdekedjor. Det gör att jag har en god syn på hur ett företag fungerar som helhet.

Vilka sakkunskaper har du kunnat tillföra uppdragsgivaren?

Jag har kunnat tillföra såväl operativ som strategisk erfarenhet från olika områden såsom inköp, supply planning, logistik och distribution. Jag har en bred och god insyn i företags supply chain. Dessutom har jag erfarenhet från att arbeta som projektledare, vilket är väldigt användbart i en interimschefsroll.

Berätta om något du har gjort i uppdraget som du är särskilt stolt över.

Generellt i uppdrag handlar det om att leda människor och umgås med medarbetare på ett enkelt sätt. Man kan skapa världens bästa planer, men det är acceptansen hos kollegorna som avgör hur bra det faktiskt blir. Ett tydligt men enkelt ledarskap ger framgång.

Kan du ge exempel på någon situation när du förutsett kommande problem och utvecklat förebyggande åtgärder?

Något som är vanligt förekommande och identifieras i flera företag, är otydliga processer och brister i rutiner. Därför är just process- och rutinkartläggningar viktiga framgångskriterier som medför GAP-analyser och därtill kommande åtgärdspaket.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Det är ett givande och ett lärande. Man kan tillföra mycket av sina erfarenheter från tidigare branscher och på samma gång lära sig mycket om den nya branschen. Som interimschef har man också möjlighet att ifrågasätta mer än vad man kan om man arbetar som tillsvidareanställd i en linjebefattning.

Läs hela intervjun med Mats

Daniel Åkesson - Interim inköpschef

”Jag kunde fylla en lucka kompetensmässigt”

Daniel baserar valet av sina uppdrag på faktiska arbetsuppgifter. Han väljer de uppdrag som är tydliga och han trivs som bäst när de präglas av kommersiellt arbete med externa kontakter. I sitt senaste uppdrag via Brightmill – en roll som interim inköpschef på ett mellanstort teknikbolag – kunde han täcka precis det glapp som kompetensmässigt behövde fyllas.

Hur väljer du dina uppdrag?

Jag baserar valet av mina uppdrag på faktiska arbetsuppgifter. Jag tittar också på målet med uppdraget och försöker göra en bedömning om det är realistiskt eller inte. Det är stor skillnad i typ av utmaning beroende på om man tar ett uppdrag på till exempel Eriksson eller en lokal livsmedelskedja, och därför är jag noga med att ta reda på vad uppdraget faktiskt innebär.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik? Varför?

Jag är bra på att skapa lönsamma relationer, både på inköpssidan och säljsidan. Jag har jobbat med det länge och därför är jag starkast i de roller där jag får arbeta kommersiellt med externa kontakter.

Beskriv ditt uppdrag lite kort – bakgrund och uppgift samt din roll.

Mitt uppdrag är att ta fram hur kunden bör arbeta med strategiskt inköp. Man har tidigare inte arbetat med strategiskt inköp och det dagliga arbetet har varit begränsat till mer operativa arbetsuppgifter.

Vilka sakkunskaper har du kunnat tillföra uppdragsgivaren?

Jag har bidragit till framgångsrik förhandling och tagit fram avtalspaket för inköp av produkter och tjänster för att minska företagets risker. Jag har också arbetat fram hur de ska säkerställa en leverantörsbas som över tid bidrar till företagets konkurrenskraft och lönsamhet.

Beskriv vad det var som gjorde ditt interimsuppdrag så framgångsrikt.

Brightmill gav mig ett uppdrag på ett företag som har en massa kompetenser men som behövde komplettera med just den erfarenhet och kunskap jag har. Av den anledningen passade uppdraget mig väldigt bra, och jag kunde fylla en lucka kompetensmässigt.

Läs hela intervjun med Daniel