Interimschefer inom sälj & marknad

Vi har närmre 10 års erfarenhet av att tillsätta interimschefer inom försäljning och marknad.

Gör en förfrågan

Vilken kompetens söker du?

Att hitta rätt interimschef inom sälj och marknad är affärskritiskt. Vi hjälper dig hitta rätt kandidat när du snabbt behöver tillsätta en chefsroll i din specifika bransch.

Här är några av våra vanligaste uppdrag, men vi har erfarna kandidater för fler roller än så.

Kontakta oss på 010-10 10 150

Försäljning

Exempel:
  • Försäljningschef
  • Försäljningsdirektör
  • Exportchef
  • Affärsutvecklingschef
  • Kundtjänstchef

Marknad

Exempel:
  • Marknadschef
  • Kommunikationschef
  • Digital marknadschef
  • Varumärkeschef
  • Produktchef

Anders Olsson - Interim exportchef

”Man vågar utmana ännu mer som interimskonsult”

Med över 20 års internationell erfarenhet av ledande befattningar, tog Anders sitt första interimsuppdrag 2015. Via Brightmill gick han in som interim exportchef på ett producerande bolag inom konsumentvaror. Efter att ha slutfört sitt arbete var han på väg att lämna sitt uppdrag, men efter moget övervägande beslutade han sig för att stanna kvar i en tillsvidareanställning hos kunden.

Beskriv ditt uppdrag lite kort – bakgrund, uppgift samt din roll.

Jag har arbetat internationellt i ledande befattningar i över 20 år. Det här uppdraget gick ut på att lösa affärsmässiga problem, att föreslå en ny strategi för verksamheten med en organisation som speglade den planen och verkställa hela förändringen. I multinationella företag, som jag har erfarenhet av, sker den här typen av förändringsarbete kontinuerligt. Därför kände jag mig trygg och mogen att anta uppdraget.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik och varför?

I ledarskaps- och förändringsroller. Dels för att jag tycker om det, men självklart också för att jag har ganska mycket erfarenhet av det och inser nödvändigheten av förändringar.

Vilka sakkunskaper har du kunnat tillföra uppdragsgivaren?

Ledarskap, kunskap om internationell handel, god affärsmässighet och strategisk inriktning internationellt.

Berätta om något du gjort i uppdraget som du är särskilt stolt över.

Jag är glad över att jag lyckades vända en negativ trend. Att generera värde och skapa något positivt att bygga vidare på för framtiden. Vi lyckades också skapa bra lösningar för de individer som var involverade.

Vad ser du för fördelar med att arbeta som interimschef?

Att fokusera på det som är man är bäst på. Det är definitivt utvecklande att få använda sina kunskaper och erfarenheter i olika miljöer. Man vågar utmana ännu mer som interimskonsult då man vet att man måste göra skillnad under en mycket begränsad tid. Då man är anställd inom en organisation är det lätt att ta hänsyn till bland annat intern politik. Det har man inte riktigt tiden till som konsult, vilket i vissa lägen känns befriande. Supporten, mentorskapet och hur professionellt allt hanterades med administration gjorde att tiden med Brightmill blev till en grymt positiv erfarenhet!

Läs hela intervjun med Anders

Lill-Anita Sönnerbo - Interim kundservice- & marknadschef

”Personalfokus skapar tillväxt och lönsamhet för kunden”

Lill-Anita trivs med att arbeta i olika roller och branscher. Att få göra vågade och viktiga förändringar och snabbt komma in på djupet i företagsproblem är utvecklande och spännande. Det kräver mod, passion och att du är trygg som ledare. Via Brightmill fick hon uppdrag som interim marknadsavdelningschef på ett internationellt börsbolag inom konsumentvaror.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik? Varför?
Jag går oftast in som ledarexpert och coach. Jag är starkast i chefsroller på marknadsenheter, kommunikationsenheter och kundservice samt i uppdrag som kräver ett tydligt och modernt ledarskap och där mål, människor och affärsfokus har tappats bort.

Mina främsta talanger är min energi, mitt mod, min tydlighet ihop med min förmåga att få människor att använda sin fulla potential. Jag vet att bra personalfokus skapar tillväxt och lönsamhet för kunden. Inget uppdrag är omöjligt om det sker med hjärta och tydlighet.

Vilka sakkunskaper har du kunnat tillföra uppdragsgivaren?

Definitivt ett coachande förhållningssätt, målfokus, intervjuteknik, konflikthantering och kundservice. Jag har även bidragit till en bättre företagskultur, välfungerande ledningsgrupper och bättre samarbete internt.

Berätta om något som du har gjort i uppdraget som du är särskilt stolt över.

Jag har lyckats kombinera mina ledaregenskaper med att vara professionell coach i svåra personalärenden. Jag har fått människor tillbaka från sjukskrivningar, förbättrat ledarskapet och skapat en konfliktfri och sundare företagskultur.

Beskriv vad det var som gjorde ditt interimsuppdrag så framgångsrikt.

Med mod, tydlighet och undersökande frågor har jag bidragit till att lösa konflikter och missnöje i arbetsgrupper. Genom förtroende och resultat så blev mitt uppdrag väldigt långt och kunden mycket nöjd. Särskilt glada var de över att jag såg till att rätt kompetens hamnade på rätt plats i organisationen och att jag bidrog till ökad leverans och en öppnare företagskultur.

Vad ser du som fördelarna med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Jag får se olika branscher, leda olika team och arbeta strategiskt. Det är lättare att hålla en professionell distans till individer och företagskulturer. Som interimschef och ledarexpert har jag ett tydligt mandat – ett förtroende som tillsammans med hårt jobb ger goda resultat.

Ser man det ur ett företagsperspektiv så får kunden en ledare med lång erfarenhet från olika branscher, problemlösningar och kulturer. Företaget får också en person som ”går på max” hela tiden, som behåller lugnet och levererar.

Läs hela intervjun med Lill-Anita