Vad krävs för en lyckad chefsrekrytering? Fyra viktiga parametrar avgör

Rätt person på rätt plats. En affärskritisk fråga, inte minst när det gäller chefsförsörjning, men inte alltid så enkel att lösa. Det räcker inte med att skärskåda en persons cv och referenser. Det kr...