Brightmill

Brightmill tillväxt 2014-2018

Brightmill växte med 240% under 2014‑2018

Brightmill AB har haft en kraftig tillväxt de senaste fyra åren och har samtidigt dubblat vinstmarginalen till 15%. Årsomsättningen 2018 uppgår till 44,4 Mkr och har ökat 15% jämfört med föregående verksamhetsår.
Brightmill tillväxt 2017

Brightmill växte med 82% under 2017

Brightmill AB har haft en kraftig tillväxt under 2017 och har samtidigt ökat vinstmarginalen från 10% till 15%. Årsomsättningen 2017 uppgår till 38,7 Mkr och har ökat 82% jämfört med föregående verksamhetsår.