Brightmill

Brightmill växte med 240% under 2014‑2018

  Brightmill AB har haft en kraftig tillväxt de senaste fyra åren och har samtidigt dubblat vinstmarginalen till 15%. Årsomsättningen 2018 uppgår till 44,4 Mkr och har ökat 15% jämfört med föregående verksamhetsår.  

Brightmill växte med 82% under 2017

  Brightmill AB har haft en kraftig tillväxt under 2017 och har samtidigt ökat vinstmarginalen från 10% till 15%. Årsomsättningen 2017 uppgår till 38,7 Mkr och har ökat 82% jämfört med föregående verksamhetsår.  

Brightmill växte med 43% under 2015

  Brightmill AB har haft en stabil tillväxt under 2015. Årsomsättningen 2015 uppgår till 18,6 Mkr och har ökat med 43% jämfört med föregående verksamhetsår.  

Brightmill växte med 50% under 2014

  Brightmill AB har haft en stabil tillväxt under 2014. Årsomsättningen 2014 uppgår till 13 Mkr och har ökat med nästan 50% jämfört med föregående verksamhetsår.  

Brightmill växte med 50% under 2013

  Brightmill AB har haft en stabil tillväxt under 2013. Årsomsättningen 2013 uppgår till 8,8 Mkr och har ökat med över 50% jämfört med föregående verksamhetsår.