CSR

Stödföretag Hand in Hand 2020

Stolt stödföretag till Hand in Hand 2020

Vi på Brightmill tror att entreprenörskap är vägen ut ur fattigdom. Hand in Hand ger människor de rätta verktygen för att av egen kraft förbättra sina levnadsvillkor. Deras unika modell för hjälp till självhjälp, där de mobiliserar fattiga människor i självhjälpsgrupper och tränar dem i entreprenörskap samt ger dem tillgång till mikrolån, är en hållbar... Läs mer »

Vi är Rädda Barnens vänföretag 2019

  Brightmill är Rädda Barnens vänföretag 2019. Fortfarande finns det barn som utsätts för våld, diskriminering och som drabbas av krig och katastrofer. Vi är stolta över att stötta Rädda Barnen arbete för att skydda de barn som befinner sig i utsatta situationer.  

Stolt stödföretag till UNHCR 2019

  Brightmill är stolta över att i år igen vara stödföretag till UNHCR. Vårt stöd är ett av många som tillsammans ger flyktingar skydd, mat, rent vatten och andra viktiga förnödenheter för att möta de akuta behoven hos människor som flyr från förföljelse och våld.  

Brightmill stödjer UNHCR 2018

  Brightmill är stolta över att vara stödföretag till UNHCR. Vårt stöd är ett av många som tillsammans ger flyktingar skydd, mat, rent vatten och andra viktiga förnödenheter för att möta de akuta behoven hos människor som flyr från förföljelse och våld.  

Brightmill stödjer UNHCR 2017

  Brightmill är stolta över att vara stödföretag till UNHCR. Vårt stöd är ett av många som tillsammans ger flyktingar skydd, mat, rent vatten och andra viktiga förnödenheter för att möta de akuta behoven hos människor som flyr från förföljelse och våld.  
Julgåva till UNHCR

Brightmill stödjer UNHCR 2016

  Brightmill är glada över att vara stödföretag till UNHCR. Vårt stöd är ett av många som tillsammans bidrar till UNHCR:s arbete med att ge familjer på flykt skydd, tak över huvudet, rent vatten, mat och sjukvård.  
Gåva till UNICEF

4 000 doser mässlingsvaccin till UNICEF

Brightmill genomförde under februari 2015 en kvantitativ undersökning med arbetsgivare för att kartlägga hur företag och organisationer hyr in interimschefer. Som tack för varje inkommet svar från deltagarna i undersökningen köpte vi 10 doser mässlingsvaccin. Totalt deltog 393 personer i undersökningen vilket gjorde att vi bidrog med 4 000 doser mässlingsvaccin till UNICEF!  
Cancerfonden företagsvän 2015

Brightmill stödjer Cancerfonden

  Brightmill är glada över att vara företagsvän och stödja Cancerfonden och cancerforskningen i Sverige. Vårt stöd är ett av många som tillsammans bidrar till att Cancerfonden årligen kan finansiera runt 450 högintressanta forskningsprojekt om cancer. 2014 delade Cancerfonden ut 415 miljoner kronor till svensk cancerforskning.