Konsultintervju

”Man är aldrig bättre än sitt senaste uppdrag”

Kristina Elfström Mackintosh

Interimschef inom ekonomi

Från en utbildning i astronomi till över 20 års erfarenhet som bland annat CFO och ekonomichef. Kristina startade eget och har jobbat som finanskonsult sedan 2013. Via Brightmill fick hon uppdrag som interim CFO på ett mellanstort börsnoterat teknikbolag. Att arbeta som interimskonsult anser Kristina innebär större krav, men också tydligare fokus och bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Beskriv i korta ordalag din bakgrund och erfarenhet

Jag har haft eget företag och jobbat som finanskonsult sedan 2013 i roller som CFO, ekonomichef, projektledare och controller. Innan var jag anställd och jobbade som ekonomichef, CFO, Financial Director och revisor i cirka 20 år. Och så har jag studerat lite allt möjligt. Dels till civilekonom och auktoriserad revisor, men jag har också läst bland annat juridik, psykologi, astronomi, projektledning och African Politics.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Som interimschef har man större krav på sig, men det gör också att det sker en kontinuerlig och ofta tydligare utvärdering under och efter uppdraget. Man är aldrig bättre än sitt senaste uppdrag och det gör att man alltid måste leverera bra resultat. Dessutom slipper man den interna politiken som man lätt blir delaktig i som anställd. Det gör att man lättare kan fokusera på själva uppgiften och leveransen.

Vad har du för knep för att snabbt sätta dig in i situationen och börja leverera på kortast möjliga tid?

Jag brukar kartlägga kontaktpersonerna internt och externt inom avdelningen och bolaget. Sedan tar jag kontakt med dem för att introducera mig själv, berätta att jag är på plats och beskriva mitt uppdrag. Jag sätter också upp en tydlig tidsplan som jag jobbar efter.

Vad kan ett företag som tar in en interimschef göra för att underlätta att man snabbt kommer på plats och kan börja leverera resultat?

Jag tycker att arbetsplatsen ska vara iordningställd. Det ska finnas dator, telefon och de uppgifter man behöver för att lätt kunna kontakta de man ska jobba med och leverera till. Det underlättar också om man får en genomgång av bolagets digitala arkiv och om det finns dokumenterad planering, målsättning och tidsplan.

Vad anser du definierar en god uppdragsgivare?

En uppdragsgivare som är tydlig med vad som ska åstadkommas och när, som är tillgänglig för frågor och synpunkter och som har kontinuerlig avstämning med konsulten. Framförallt i början är det bra om man har ett forum för återrapportering och kontinuerlig uppföljning. Det är också viktigt att man är tydlig med vilka mål man har och vilka medel som finns för att nå målen.

Fler konsultintervjuer

Konsultintervju

”Som interimschef arbetar man hela tiden i nya bolag, situationer, system och processer”

Läs hela intervjun

Konsultintervju

”Brightmill kan tänka sig flera olika lösningar. De är flexibla och proffsiga!”

Läs hela intervjun

Söker du en interimschef?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 4 timmar (helgfria vardagar). Du kan också mejla oss på [email protected] eller ringa oss direkt på 010-10 10 150. Vi ser fram emot att höras!