Konsultintervju

”För att uppnå resultat behöver man lyfta på alla stenar”

Mikael Augustinson

Interimschef inom IT & teknik

Mikael är tekniker, ekonom och civilingenjör. Han har arbetat med verksamhetsutveckling på olika företag, drivit många förändringar och arbetat med ledarskap. Nätverk och facklitteratur är några av de sätt på vilka han vidareutvecklar sin kompetens. Två dagar in på hans senaste uppdrag som interim IT-driftchef på ett internationellt IT-bolag gjordes en stor förändring som påverkade hela verksamheten.

Beskriv i korta ordalag din bakgrund och erfarenhet.

Dels har jag en formell utbildning, men jag har också arbetat inom de flesta områden. Jag är tekniker och ekonom, civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning mot marknadsföring och kvalitetsutveckling. Jag har också arbetat med verksamhetsutveckling på olika företag, infört olika processer, hanterat förändring och effektivisering i olika faser och styrt upp verksamheter inom teknik och ekonomi. Under senare år har jag även arbetat mycket med ledarskap på olika nivåer.

Hur ser du till att upprätthålla och utveckla din kompetens?

Dels genom facklitteratur och seminarium, men framförallt genom att jobba med personer inom samma områden. Jag arbetar med personer och organisationer som kan det senaste inom teknik och jag är också med i olika nätverk.

Hur skulle du definiera uppdragets största utmaning? Hur hanterade du det?

Två dagar efter att jag började gjordes en stor förändring som påverkade hela verksamheten. Det var en stor utmaning och det gällde att snabbt bygga upp förtroende och få personalen med sig på en ny resa.

Vad har du och ditt team uppnått hittills?

Jag har gjort medarbetarundersökningar kvartalsvis istället för årsvis och på så sätt kunnat ändra fokus varje kvartal och snabbare se vad effekterna blir. I undersökningarna har vi fokuserat på stolthet, engagemang, ledarskap, exekveringsförmåga och de verktyg, rutiner och processer som finns. Ser vi på resultatet och procentsatsen har vi lyckats bra. Totalt ökade vi med 37%. Stolthet ökade med 48%, engagemang med 26%, ledarskap med 63% och personalens exekveringsförmåga med 21%.

Vi har även infört kompetensgrupper i teamet. Det gör dels att anställda kan ha semester, men också att vi både breddar och utvecklar den generella kompetensen. På så sätt får vi en mer dynamisk situation.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Att kunna få bidra och hjälpa verksamheter med all den erfarenhet jag har och genomföra förändringar på kort tid. Eftersom jag som konsult inte har någon ryggsäck med oavslutade arbeten med mig in i organisationen kan jag ifrågasätta saker och komma med lösningar, vilket också är en av anledningarna till att ta in en konsult. För att uppnå resultat behöver man lyfta på alla stenar och få med sig personalen på förändringsresan. Dessutom får jag uppleva nya miljöer, arbetsplatser och människor.

Fler konsultintervjuer

Konsultintervju

”Det är en ömsesidig vitamininjektion!”

Läs hela intervjun

Konsultintervju

”Jag träffade över 50 personer på en halvtimmes intervju!”

Läs hela intervjun

Söker du en interimschef?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 4 timmar (helgfria vardagar). Du kan också mejla oss på [email protected] eller ringa oss direkt på 010-10 10 150. Vi ser fram emot att höras!