Konsultintervju

”Jag blev uppringd angående uppdraget på en onsdag och på fredagen började jag.”

Ulf Hedenström

Interimschef inom produktion & Supply Chain

Samtalet kom på en onsdag och två dagar senare var uppdraget igång. Allt gick fort och uppdraget fortsatte att växa med tiden. ”Det blev all in på slutet!” berättar Ulf om sitt uppdrag som interim produktionschef på ett börsnoterat tillverkande teknikbolag.

Hur väljer du dina uppdrag?

Jag utgår ofta från teknikinnehållet och utmaningarna. Jag vill gärna utmanas och utvecklas, och inte komma in i ett uppdrag där jag bara går på gamla rutiner. Jag tar mig gärna an en utmaning där man har ett problem, står inför en stor kapacitetsökning eller på något sätt behöver tagga upp sig lite grann. Jag tycker också att det är viktigt att man snabbt får en bra överblick över uppdraget. Ibland spelar även det geografiska läget in.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik? Varför?

Jag hamnar alltid i någon form av ledarroll och har mest framgång i de uppdrag där jag får driva och påverka någonting, gärna förbättra eller utveckla. Även om jag försöker hålla en låg profil hamnar jag tillslut mitt i spindelnätet, och det är där jag trivs. Jag arbetar bra med alla och har ofta lätt att komma in bland nya kontakter.

Jag lutar mig mot mina tekniska kunskaper och jag tycker också att jag snabbt kan överskåda ett behov och se var det finns flaskhalsar. Jag är analytisk men kommer ändå ganska snabbt fram till en idé och plan.

Beskriv ditt uppdrag lite kort – bakgrund och uppgift samt din roll.

Det hela gick väldigt fort. Jag blev uppringd angående uppdraget på en onsdag och på fredagen började jag.

I kort handlade uppdraget om att bolaget expanderade. De hade en cyklisk produktionsmiljö som just nu pikade och det sammanföll dåligt med tidigare ledarskap. Det fanns missnöje, var ostrukturerat och man hade ett kapacitetsbehov på 400% i ökning. Uppdraget var från början att ta sig an den utmaningen, men det växte till att även handla om personalfrågor, produktion och lönesättning. Det blev all in på slutet vilket var kul!

Berätta om något du har gjort i uppdraget som du är särskilt stolt över.

Att snabbt hantera ett stort kapacitetsbehov i en stormig miljö. Alla stod lite handlingsförlamade och det behövdes någon som dels kom utifrån, men som också hade varit med om problemet förut. Och någon som hade tid och kapacitet att leda och peka i stora drag, alla kan inte springa åt olika håll.

Beskriv vad det var som gjorde ditt interimsuppdrag så framgångsrikt.

Det fanns många faktorer. När man kommer utifrån gäller det att placera sig mitt på golvet och på så sätt försöka identifiera problemet och behoven. Det gick snabbt att komma in i matchen på det här uppdraget, bland annat för att Brightmill hade gjort ett bra grundarbete och förklarat tydligt vad det hela innebar och för att vi var överens om uppdraget i stora drag. Det blev en bra matchning, dels i uppdraget men också på plats.

Fler konsultintervjuer

Konsultintervju

”Hade vi inte gjort det hade det inte gått att fortsätta tillverka produkten”

Läs hela intervjun

Konsultintervju

”Man skaffar sig en ökad kunskapsbas och erfarenhet som är guld värd i kommande uppdrag”

Läs hela intervjun

Söker du en interimschef?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 4 timmar (helgfria vardagar). Du kan också mejla oss på [email protected] eller ringa oss direkt på 010-10 10 150. Vi ser fram emot att höras!