Konsultintervju

Interim logistikchef: ”Ett tydligt men enkelt ledarskap ger framgång”

Mats Berggren

Interim logistikchef

Genom Brightmill har Mats arbetat som interim logistikchef på ett internationellt producerande bolag inom konsumentvaror. Att arbeta som interimschef innebär dels att man kan bidra med mycket erfarenhet, men också att man lär sig mycket nytt. Man ges ofta utrymme att ifrågasätta och kan därför också påverka och bryta gamla mönster och beteenden där det behövs, berättar Mats.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik? Varför?

Chefsroller inom Supply Chain är de roller jag levererar bäst i. Jag har haft förmånen att jobba inom flera delar och ta olika roller inom företags värdekedjor. Det gör att jag har en god syn på hur ett företag fungerar som helhet.

Vilka sakkunskaper har du kunnat tillföra uppdragsgivaren?

Jag har kunnat tillföra såväl operativ som strategisk erfarenhet från olika områden såsom inköp, supply planning, logistik och distribution. Jag har en bred och god insyn i företags supply chain. Dessutom har jag erfarenhet från att arbeta som projektledare, vilket är väldigt användbart i en interimschefsroll.

Berätta om något du har gjort i uppdraget som du är särskilt stolt över.

Generellt i uppdrag handlar det om att leda människor och umgås med medarbetare på ett enkelt sätt. Man kan skapa världens bästa planer, men det är acceptansen hos kollegorna som avgör hur bra det faktiskt blir. Ett tydligt men enkelt ledarskap ger framgång.

Kan du ge exempel på någon situation när du förutsett kommande problem och utvecklat förebyggande åtgärder?

Något som är vanligt förekommande och identifieras i flera företag, är otydliga processer och brister i rutiner. Därför är just process- och rutinkartläggningar viktiga framgångskriterier som medför GAP-analyser och därtill kommande åtgärdspaket.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Det är ett givande och ett lärande. Man kan tillföra mycket av sina erfarenheter från tidigare branscher och på samma gång lära sig mycket om den nya branschen. Som interimschef har man också möjlighet att ifrågasätta mer än vad man kan om man arbetar som tillsvidareanställd i en linjebefattning.

Fler konsultintervjuer

Konsultintervju

Interim inköpare: ”Vi hade en kreativ och bra dialog kring kvalitetsproblem”

Läs hela intervjun

Konsultintervju

Interim produktionschef: ”Det tog bara två dagar från förfrågan till uppdragsstart”

Läs hela intervjun

Söker du en interimschef?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 2 timmar (under kontorstid). Du kan också mejla oss på kontakt@brightmill.se eller ringa oss direkt på 010-10 10 150. Vi ser fram emot att höras!