Stolt stödföretag till Hand in Hand 2020

Stödföretag Hand in Hand 2020

Idag lever många människor i världen i fattigdom och saknar grundläggande behov som mat, bostad, tillgång till sjukvård eller grundläggande utbildning. Fattigdom handlar dock om så mycket mer än brist på pengar. Det kan handla om att leva med väldigt små marginaler och inte ha råd att låta barnen gå i skolan eller söka sjukvård vid sjukdom och att inte ha inflytande över sitt eget liv och framtid. Det är här Hand in Hands arbete kommer in för att hjälpa människor att själva förbättra sina levnadsvillkor – av egen kraft men med deras hjälp.

Vi på Brightmill tror att entreprenörskap är vägen ut ur fattigdom. Hand in Hand ger människor de rätta verktygen för att av egen kraft förbättra sina levnadsvillkor.
Deras unika modell för hjälp till självhjälp, där de mobiliserar fattiga människor i självhjälpsgrupper och tränar dem i entreprenörskap samt ger dem tillgång till mikrolån, är en hållbar metod.

Hand in Hand fokuserar på kvinnor och hjälper dem starta egna affärsverksamheter för att de av egen kraft kan ta sig själva och sina familjer ur fattigdom. Kvinnor har en central betydelse i utvecklingsarbetet eftersom de har en viktig social och ekonomisk inverkan på både familjen och på samhället. Att utbilda och stärka kvinnor är nyckeln till att bekämpa fattigdom: Studier visar att kvinnor generellt investerar 90 procent av sin inkomst på familjens välbefinnande, motsvarande siffra för män är 30–40 procent.

Hand in Hand har fram till november 2019 skapat 2,7 miljoner affärsverksamheter och 4,2 miljoner arbeten. Riktigt bra jobbat!

Henrik Engstam Phalén - Chefsrekryterare & VD

Henrik Engstam Phalén

Chefsrekryterare & VD | 070-931 32 61

Henrik är VD på Brightmill sedan 2011. Han har 20 års erfarenhet av ledande roller inom konsult- och rekryteringsbranschen. Han har en bakgrund från flera globala välrenommerade bolag och har en fil kand i systemvetenskap. Henrik har varit bosatt och arbetat i Singapore och Taiwan.