Tillsatta interimsuppdrag

Våra rekryteringsuppdrag är ofta konfidentiella och akuta. Som en konsekvens av det publicerar vi inte aktuella uppdrag utan jobbar enbart med search. Däremot ger vi exempel på tillsatta interimsuppdrag för att visa bredden på roller och branscher vi jobbar med.

Stor variation på roller och branscher

Våra kunder finns i hela Sverige och i nästan alla branscher. Det är en mix av mindre, medelstora och stora företag där medelstora bolag är vanligast.

Uppdragsgivarnas kravprofiler är lika varierande och utmanande som vid tillsvidareanställningar. Trots det lyckas vi i de allra flesta fall träffsäkert matcha våra kunders specifika behov.

Företagstjänster

Exempel:
 • Avdelningschef
 • Enhetschef
 • Ekonomichef
 • IT Manager
 • Marknadsansvarig
 • Teamchef försäljning
 • Business Controller
 • HR Business Partner
 • HR-specialist

IT

Exempel:
 • VD
 • COO
 • CTO
 • CFO
 • Head of Talent
 • Driftchef
 • Supportchef
 • Senior Financial Controller
 • IT-projektledare

Processindustri

Exempel:
 • Fabrikschef
 • Platschef
 • Supply Chain Manager
 • Exportchef
 • HR-direktör
 • HSEQ Director
 • Distribution Manager
 • Ekonomichef
 • Redovisningschef
 • Lagerchef
 • Senior Commercial Manager
 • Lönechef

Tillverkande industri

Exempel:
 • VD
 • COO
 • CFO
 • Project Director
 • Produktionschef
 • Kvalitetschef
 • Ekonomichef
 • HR-chef
 • IT-chef
 • Head of Customer Service
 • Redovisningschef
 • Commodity Manager

Offentlig sektor

Exempel:
 • Administrativ chef
 • Avdelningschef
 • Bygglovschef
 • Controllerchef
 • Driftschef
 • Enhetschef
 • Fastighetschef
 • HR-chef
 • Produktionschef
 • Redovisningschef
 • Socialchef
 • Verksamhetschef

Life Science

Exempel:
 • Head of Finance & Admin
 • Inköpschef
 • Ekonomichef
 • Redovisningschef
 • Supply Chain/inköpsansvarig
 • Business Controller
 • Senior HR Business Partner

Brightmill arbetar med kompetensbaserad rekrytering vilket har lett till att vi tillsätter hälften kvinnor och hälften män till uppdragen, trots att det är 70% män på interimsmarknaden.

Konsumentvaror

Exempel:
 • Operations Manager
 • Ekonomichef
 • Marketing/Digital Com Manager
 • IT-avdelningschef
 • HR-ansvarig
 • Marknadskonsult
 • Business/Sales Controller

Detaljhandel

Exempel:
 • Avdelningschef
 • CFO
 • HR Director
 • IT Director
 • IT-utvecklingschef
 • Head of Customer Sales & Services
 • Finance Manager
 • HR-chef
 • Group/Business Controller
 • HR Business Partner

Partihandel

Exempel:
 • VD
 • CFO
 • CIO
 • Lager- & logistikchef
 • Försäljningschef
 • HR-chef
 • Ekonomichef
 • Produktchef
 • Kundtjänstchef
 • Business Controller

Teknologi

Exempel:
 • CFO
 • CIO
 • Nordisk försäljningschef
 • HR-chef
 • Inköpschef
 • Quality Manager
 • Gruppchef
 • Financial Controller
 • HR Business Partner
 • Rekryterare

Bygg- & anläggning

Exempel:
 • CFO
 • Head of Service & PMO
 • Contract Manager
 • Arbetsmiljöchef
 • Project Manager
 • Förändringsledare LEAN
 • HR Business Partner

Medelåldern på interimskonsulterna är 52 år, vilket är högre än medelåldern vid rekryteringar till motsvarande tillsvidaretjänster. Det är sannolikt också en effekt av att vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering.

Nöje & fritid

Exempel:
 • CFO
 • Marknads- & kommunikationschef
 • Inköpschef
 • Ekonomichef
 • Projektledare
 • Arbetsmiljöspecialist

Transport & logistik

Exempel:
 • Logistikchef
 • Lagerchef
 • Transportchef
 • IT-chef
 • Senior projektledare
 • HR-konsult

Energi & kraft

Exempel:
 • Avdelningschef Teknik & Utveckling
 • Chef Marknad/Affärsstöd
 • HR Manager
 • Kommunikationschef
 • HR-konsult

Fastighet

Exempel:
 • VD
 • Enhetschef
 • Facility Manager
 • Ekonomichef
 • Ekonomichef/controller

Finans & försäkring

Exempel:
 • Avdelningschef
 • CFO/Controller
 • HR-chef
 • HR Partner

Hälso & sjukvård

Exempel:
 • Ekonomichef
 • Marknadschef
 • HR-chef
 • HR Partner

Media

Exempel:
 • CFO
 • Affärsområdeschef
 • Försäljningschef
 • Senior Financial Controller