Tillsatta interimsuppdrag

Våra kunder finns i hela Sverige och i nästan alla branscher.
Interimsuppdrag

Stor variation på roller och branscher

Våra rekryteringsuppdrag är ofta konfidentiella och akuta. Som en konsekvens av det publicerar vi inte aktuella uppdrag utan jobbar enbart med search. Däremot ger vi exempel på tillsatta interimsuppdrag för att visa bredden på roller och branscher vi jobbar med.

Våra kunder finns i hela Sverige och i nästan alla branscher. Det är en mix av mindre, medelstora och stora företag där medelstora bolag är vanligast.

Uppdragsgivarnas kravprofiler är lika varierande och utmanande som vid tillsvidareanställningar. Trots det lyckas vi i de allra flesta fall träffsäkert matcha våra kunders specifika behov.

Interimsuppdrag

Företagstjänster

Exempel:
Avdelningschef
Enhetschef
Ekonomichef
IT Manager
Marknadsansvarig
Teamchef försäljning
Business Controller
HR Business Partner
HR-specialist

IT

Exempel:
VD
COO
CTO
CFO
Head of Talent
Driftchef
Supportchef
Senior Financial Controller
IT-projektledare

Processindustri

Exempel:
Fabrikschef
Platschef
Supply Chain Manager
Exportchef
HR-direktör
HSEQ Director
Distribution Manager
Ekonomichef
Redovisningschef
Lagerchef
Senior Commercial Manager
Lönechef

Tillverkande industri

Exempel:
Fabrikschef
Platschef
Supply Chain Manager
Exportchef
HR-direktör
HSEQ Director
Distribution Manager
Ekonomichef
Redovisningschef
Lagerchef
Senior Commercial Manager
Lönechef

Offentlig sektor

Exempel:
Administrativ chef
Avdelningschef
Bygglovschef
Controllerchef
Driftschef
Enhetschef
Fastighetschef
HR-chef
Produktionschef
Redovisningschef
Socialchef
Verksamhetschef

Life Science

Exempel:
Head of Finance & Admin
Inköpschef
Ekonomichef
Redovisningschef
Supply Chain/inköpsansvarig
Business Controller
Senior HR Business Partner

Konsumentvaror

Exempel:
Operations Manager Ekonomichef
Marketing/Digital
& Comm Manager
IT-avdelningschef
HR-ansvarig
Marknadskonsult
Business/Sales Controller

Detaljhandel

Exempel:
Avdelningschef
CFO
HR Director
IT Director
IT-utvecklingschef
Head of Customer Sales & Services
Finance Manager
HR-chef
Group/Business Controller
HR Business Partner

Partihandel

Exempel:
VD
CFO
CIO
Lager- & logistikchef
Försäljningschef
HR-chef
Ekonomichef
Produktchef
Kundtjänstchef
Business Controller

Teknologi

Exempel:
CFO
CIO
Nordisk försäljningschef
HR-chef
Inköpschef
Quality Manager
Gruppchef
Financial Controller
HR Business Partner
Rekryterare

Bygg- & anläggning

Exempel:
CFO
Head of Service & PMO
Contract Manager
Arbetsmiljöchef
Project Manager
Förändringsledare LEAN
HR Business Partner

Nöje & fritid

Exempel:
CFO
Marknads- & kommunikationschef
Inköpschef
Ekonomichef
Projektledare
Arbetsmiljöspecialist

Transport & logistik

Exempel:
Logistikchef
Lagerchef
Transportchef
IT-chef
Senior projektledare
HR-konsult

Energi & kraft

Exempel:
Avdelningschef Teknik & Utveckling
Chef Marknad/Affärsstöd
HR Manager
Kommunikationschef
HR-konsult

Fastighet

Exempel:
VD
Enhetschef
Facility Manager
Ekonomichef
Ekonomichef/controller

Finans & försäkring

Exempel:
Avdelningschef
CFO/Controller
HR-chef
HR Partner

Hälso & sjukvård

Exempel:
Ekonomichef
Marknadschef
HR-chef
HR Partner

Media

Exempel:
CFO
Affärsområdeschef
Försäljningschef
Senior Financial Controller