Hem > Visselblåsning

Rapportering om missförhållanden

Visselblåsning

Varför visselblåsa?

På Brightmill strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Det är därför viktigt för oss att det finns tydlig information om hur man kan rapportera konfidentiellt och säkert. Genom att erhålla alla medarbetare och konsulter möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans.

Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer anonymitet och hög säkerhet. Visselblåsarsystemet är koncerngemensamt på inititativ av Broviken, och nås genom att klicka här.

Vem kan rapportera?

Förenklat kan alla rapportera missförhållanden som är eller har varit verksamma inom Brightmill AB.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Man behöver inte bevis för sin misstanke, men all rapportering måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras av Advokatfirman Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden. Visselblåsarsystemet är koncerngemensamt på inititativ av Broviken, som ett led i det koncerngemensamma hållbarhetsarbete som bedrivs.