Hem > Kandidat
Trustpilot TrustScore

Trustpilot

Betyg 

4,8

 av 5  |  

260

 omdömen

Interimsuppdrag

Registrera dig som kandidat och bli en del av vårt nätverk!

Årets interimsföretag 2023/2024

Premiumleverantör av interimstjänster

Kvalificerade och spännande interimsuppdrag

Registrera CV

Snabb och enkel registrering!

Tid att hitta nytt interimsuppdrag?

Vi har en stor bredd av uppdragsgivare och är specialister på att matcha interimsuppdrag med rätt kompetens. Med vår långa erfarenhet som rekryterare inom interim management vet vi hur man matchar kompetens och uppdrag med hög träffsäkerhet.

Vi sätter oss in i din profil som interimschef och har en väl utarbetad process för att säkerställa att kompetens och erfarenhet håller lämplig nivå för de tjänster vi tillsätter. Under uppdraget är vi med dig och stödjer dig för att samarbetet med uppdragsgivaren ska bära frukt för alla inblandade parter.

Vi jobbar med såväl stora som små kunder. I de flesta branscher.

coor
carlsberg
Svea Solar
axfood
Swedavia
Intrum

Marknaden för interim management

Den vanligaste anledningen att en uppdragsgivare väljer en interimslösning är för att täcka upp en chefsroll under en rekryteringsprocess. Det blir ofta ett glapp från det att någon lämnar företaget tills dess att man har rekryterat en efterträdare och denne har kommit på plats.

Andra vanliga anledningar är att akut få en ersättare vid längre sjukfrånvaro och att ta in en tillfällig chef vid struktur- och organisationsförändringar. Vår rekryteringsprocess, från förfrågan till avtal med kunden, tar ca två veckor. Från kundens beslut om kandidat till uppdragsstart är det vanligtvis bara några få dagar. På grund av dessa snabba processer, är din tillgänglighet avgörande för om du ska bli aktuell för ett specifikt uppdrag.

De vanligaste interimsuppdragen på marknaden är inom ekonomiområdet följt av uppdrag inom HR. Företagen har färre möjligheter att hitta interna lösningar för de rollerna och uppdragen kräver oftast inte specifik branscherfarenhet. Interimsuppdrag som är starkt kopplade till kärnverksamheten är smalare och har i normalfallet kravställning som liknar den vid rekrytering till fasta tjänster.

Du som kandidat är mest konkurrenskraftig i de roller som du har gedigen erfarenhet av under de senaste 10 åren.

Så här ser vår process ut

Förfrågan

Kunden beskriver uppdraget och önskad profil. Vi säkerställer en samsyn på uppdraget och profil.

Search

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna.

Kvalitetssäkring

Vi intervjuar intressanta kandidater och presenterar ett fåtal kvalitetssäkrade profiler till kunden.

Kundintervjuer

Kunden intervjuar intressanta kandidater och väljer slutkandidat. Referenstagning.

Avtal

Kunden och Brightmill skriver avtal. Brightmill och konsulten skriver avtal.

Utvärdering

Under uppdraget följer vi upp att både kunden och konsulten är nöjda.

Uppdragsform och arvode

Vi har inga fast anställda konsulter. Istället har vi ett nätverk med kvalificerade kandidater som anlitas som underkonsulter genom eget bolag eller med tidsbegränsade anställningar.

Interimsuppdrag är krävande. Som konsult kommer man in i en ny verksamhet där man förväntas skapa förtroende och leverera resultat på kort tid. Uppdragen är i snitt 6 månader långa.

Det är alltid Brightmill som är avtalspart mot slutkunden. Vi tror på transparens och har en öppen dialog om kostnader och ersättningar mellan alla parter i ett uppdrag. Vi redovisar konsultarvodet mot kund. Detta varierar beroende på den aktuella rollen, uppdragets längd och konsultens profil. Brightmills ersättning är en provision på konsultarvodet.

Tajming inom interim är en nyckelfaktor

Hos oss går det fort. De flesta uppdrag vi får in behöver tillsättas skyndsamt och rekryteringsprocessen är oftast avklarade på några veckor. Det innebär att omsättningen är hög och att de uppdrag vi har inne kan variera kraftigt.

Ett uppdrag som är klippt och skuret för dig kan komma in nästa vecka utan att vi vet det i dag. Anmäl ditt intresse hos oss nedan så kommer våra erfarna chefsrekryterare att granska och registrera din profil. Därefter har vi möjlighet att erbjuda våra uppdragsgivare dina tjänster.

Vi bjuder in till intervju så fort vi tror oss ha hittat ett passande uppdrag för dig. På så vis använder vi tiden effektivt.

Registrera dig som kandidat och bli en del av vårt nätverk

Vi söker kontinuerligt kandidater inom våra kompetensområden; ekonomi, HR, IT & teknik, produktion, marknad och företagsledning.

Det är enkelt och tar bara ett par minuter att registrera sig. Vi ber dig bara att lämna de uppgifter som är nödvändiga för oss.

Vanliga frågor och svar om interimsuppdrag

Vi har kunder och kandidater över hela Sverige, men vår största marknad är Stockholmsområdet följt av Skåne och Västra Götaland.

Vi annonserar aldrig våra uppdrag utan arbetar uteslutande med search som verktyg. För oss blir det mest effektivt eftersom ledtiderna är mycket korta.

Vi jobbar med hundratals rekryteringsuppdrag per år. Vi är en av Sveriges ledande interimsbyråer och omsatte 140 miljoner kr år 2023.

Det är en stor bredd på rekryteringsuppdragen och vi brukar lyckas tillsätta även de mest osannolika uppdragen, men vanligast är roller inom ekonomi, HR, IT och produktion.

Efter 10 år med fullt fokus på interim management är det få branscher vi inte har jobbat med. Till skillnad mot rekryteringsföretag som nischat sig på enskilda branscher har vi nischat oss på interim.

Ja, en stor andel av våra uppdrag är inom offenliga sektor, både genom ramavtal och direktupphandlingar.

De flesta av våra uppdrag är linjeroller och därför har våra uppdragsgivare nästan alltid krav på att man ska ha erfarenhet av liknande linjeroller.

Vi vet att detta är vanligt hos traditionella rekryteringsföretag, men vår erfarenhet är att det är mest effektivt för båda parter att träffas när det finns ett konkret uppdrag att diskutera. Anledningen är att de flesta uppdragsgivare är mycket specifika i sina förfrågningar och då blir det mer givande att prata utifrån den specifika kravprofilen.

Nej, de flesta av våra interimsuppdrag tillsätts på 1-3 veckor och tiden från kundens beslut till uppdragsstart blir därför mycket kort.

Du kan vara trygg med att vi är specialister på search. Vi har en manuell process för att validera alla nya kandidater och för att hantera uppdaterade CVs. Framför allt har vi seniora rekryterare som använder vår unika digitala plattform för interim management när de söker och matchar kandidater till uppdragen.

Det vanligaste är att kunden vill skriva avtal på 4-6 månader, men inklusive förlängningar är uppdragen i genomsnitt 9 månader långa.

Man behöver inte ha ett bolag för att ta ett interimsuppdrag. Vi har även konsulter som har tidsbegränsade anställningar hos oss. Oftast kan konsulten själv bestämma hur de vill göra, men ibland kan det vara uppdragsgivare som kräver att konsulten ska ha en anställning hos Brightmill.

Vi har inga fasta arvodesnivåer, utan ersättningen bestäms utifrån varje enskilt uppdrag i dialog med kunden och konsulten.

Nej, vi är specialiserade på interimstillsättningar. I slutändan leder ändå så mycket som ca 10% av våra uppdrag till en tillsvidareanställning, även om det inte är planen från början.

CV:t är ditt främsta säljverktyg

12 tips för ett perfekt interims‑CV

Ett väl formulerat och avvägt cv kan på ett enkelt och tydligt sätt visa för en rekryterare eller presumtiv uppdragsgivare varför du är rätt kandidat för ett uppdrag. Ett dåligt skrivet cv kan, dessvärre, åstadkomma motsatsen. Som interimskonsult är ditt cv ditt främsta säljverktyg.

Läs mer