Insikter

Välkommen! Här bjuder vi på intressanta artiklar om ledarskap och kompetensförsörjning.
Lasse Lychnell – Forskare, Handelshögskolan i Stockholm
Spaning

Med meditation som medhjälpare

Det sägs att ingen utmaning kommer utan lärdom. Och kanske låter vi snart klockorna ringa ut ett av våra mest utmanande år någonsin. Nog för

John Mellkvist – PR-konsult
Ålderism

Låt oss tala om ålder

Man ska inte tala om ålder. Eller ska man det? Frågan tycks nästan lika komplex som ålder i sig. Ålder tycks nämligen vara lika irrelevant