Hem

>

Insikter

>

Intervju

Intervju med

Anneli Angeling – VD, Frontit

“Det är viktigt att skratta på jobbet”

Anneli Angeling – VD, Frontit

Publicerad:

Frontit är en strategisk förändringspartner. Sedan 2007 hjälper de bolag med utveckling och förändring. Att hjälpa kunderna till bestående resultat är målet med verksamheten, men till grund ligger våra värderingar där skratt och prestigelöshet är viktiga pusselbitar.

På Frontit leder och driver 230 konsulter förändring hos bolag som på olika sätt vill utveckla sin verksamhet. Arbetet sker med människan i fokus där en stor del av uppdragen handlar om verksamhetsutveckling och förändring resor – i både traditionella projekt och agila förändringsmetoder och modeller. Frontits medarbetare skapar drivkraft och säkerställer att människorna mår bra och deltar och engagerar sig. Anneli Angeling är VD för Frontit som hon beskriver som ett värderingsstyrt bolag.

– Vi arbetar för att ge våra kunder förutsättningar att lyckas med deras förändringsarbeten och är en trygg förändringspartner. Våra konsulter är erfarna, och drivna och vet vad som behöver göras för att nå bestående resultat. Vi vet också att skratt höjer kreativiteten och skapar en miljö där alla kan vill och vågar, säger Anneli.

Anneli klev in som VD hos Frontit 2012 och tycker att det är väldigt inspirerande att jobba i ett bolag där alla drivs av att hjälpa andra verksamheter att lyckas. Under en arbetsvecka rör hon sig mycket mellan bolagens kontor som finns utspridda från Sundsvall till Malmö för att driva bolagets utveckling i olika frågor. För att man ska kunna bedriva ett bra ledarskap tror hon arbetsplatsen måste ge en energi.

– Jag har varit på många olika ställen och jag kan ju se hur mycket bättre ledare jag är här. På Frontit finns en värdegrund som jag tror på och stämmer med vem jag är som person. Det är viktigt för mig att vara i ett bolag med stort hjärta. Jag tror inte att man måste brinna för bolaget man arbetar på, men den måste ge en någon slags energi – annars är det nog svårt att vara en bra ledare, säger Anneli.

Ledarskapsutmaningarna ser liknande ut – oavsett arbetsplats

Med ett förflutet i olika ledarroller hos bland annat konsultbolag, kommuner och industriföretag har Anneli sett många olika verksamheter – men ledarskapet upplever hon bottna i samma utmaningar, oavsett arbetsplats. 

– Jag har haft ledarroller i många år på olika organisationer och det mesta är faktiskt likt. Utmaningarna handlar ofta om att få med sig människorna på resan man är i och att lyckas bygga en samsyn. Den utmaningen skiljer sig inte åt oavsett om du jobbar i en region eller på ett industribolag, berättar Anneli. 

Som liten var drömmen hos Anneli, som var en hästtjej, att bli bonde. Men ledarskapet kom till henne redan när hon klev in i arbetslivet och upplevde viljan att påverka och engagera sig. Idag ser hon möjligheten att jobba tillsammans med människor som en viktig drivkraft.

– Att jobba med människor är så otroligt viktigt för att jag ska må bra och tycka att det är kul. Sen vill jag att andra ska känna sig hörda och sedda, det är det jag hoppas att mitt ledarskap ska ge till medarbetarna. Ibland är det tufft och utmanande  i konsultuppdragen och då tycker jag det är viktigt att det finns en bra uppbackning och stöd på hemmaplan, säger Anneli.

Medarbetarnas engagemang och intresse ska inkluderas

Tillit och inkludering är ord som Anneli anser beskriva ett bra ledarskap, kollegorna ska kunna känna att de är med och driver bolaget med sitt intresse och engagemang. För att lyckas med det erbjuder Frontit medarbetarna att vara med och driva utvecklingen om exempelvis hållbarhet eller verksamhetsfrågor – om intresse finns. 

– Vissa konsulter vill bara leverera sin uppdrag, men de som vill engagera sig försöker vi inkludera i utvecklingen. Inkludering är att se vad kollegor tycker och bygga utvecklingen tillsammans med dem. De som är ute hos kund vet ju minst lika bra som ledningen vart vi är påväg så jag tycker det är viktigt att de får vara med och tycka till, berättar Anneli.

“Kafferumspratet” berättar hur det står till i bolaget

Annars ser hon ärlighet som en viktig egenskap hos en chef. Man måste kunna säga som det är när det kommer till viktiga frågor, även när det är tufft. Att vara tydlig och räcka till i sin kommunikation är en stor del av Annelis ledarskap, som hon också upplever som det mest utmanande. 

– Jag tror att ärlighet ligger till grund för att bygga tillit, alla ska dela samma bild av vart bolaget är påväg någonstans. Därför är det viktigt att kommunicera mycket, och det är jättesvårt att räcka till där. Jag tycker att jag förklarar och ställer frågor – ändå når jag inte alltid ut ordentligt. Det är en stor utmaning att vara tydlig för en hel organisation. Vi försöker lösa det med månadsinformation där alla är välkomna, och så är jag mycket ute hos konsulterna och är med på möten – det är också för att hålla mig nära den “riktiga verksamheten”. Jag tror mycket på “kafferumspratet” – att som chef vara med och lyssna och komma i dialog om andra, triviala saker. Det säger mycket om hur det står till i bolaget.

Att arbeta förberedande kan underlätta i tuffare tider

I tuffare tider som bolagen befinner sig i just nu tror Anneli på att arbeta förberedande utifrån olika scenarion, att prioritera en bred rekrytering och att arbeta aktivt med riskspridning. 

– Jag tror på att jobba utifrån olika scenarier där man försöker sätta bolaget i olika situationer för att kunna förbereda sig. Att jobba med riskspridning och se till att man har en bra blandning kunder tror jag är viktigt så att bolagets mående inte avgörs av en enda bransch. Jag tror också på att vara noggrann med att rekrytera personer som kan fungera i flera roller för att bygga bort sårbarhet. Men sen tror jag verkligen på att ha roligt på jobbet. Det har vi med i Frontits värderingar. Det är viktigt att skratta och att inte ta sig själv på för stort allvar – speciellt om man ska vara en bra ledare.

Dela gärna!

Mer

insikter