Hem

>

Insikter

>

Intervju

Intervju med

Jesper Bruksner – People Business Partner, Kry

“Man måste tänka mer holistiskt kring HR, hur skapar vi värde och hur använder vi våra resurser på ett smartare sätt?”

Jesper Bruksner – People Business Partner, Kry

Publicerad:

Jesper Bruksner är People Business Partner på Kry, han vet han hur man driver HR-agendan i ett snabbväxande bolag. Han är inte rädd att utmana och vet att relationer och förtroende är grunden för att driva förändring. Här delar han med sig av sina erfarenheter och hur man jobbar smartare inom HR.

Jesper startade sin HR-karriär inom rekrytering- och bemanningsbranschen i Jämtland. Han har alltid varit intresserad av olika vinteraktiviteter och hade planer på att bli ishockeyproffs en gång i tiden. Det var då han började intressera sig för ledarskap. Hur skapar man ett vinnande team? Det tog honom så småningom in i HR-världen och hans första jobb som HR Business Partner på Elekta.

Våga utmana

På Elekta lärde han sig HR från grunden, allt från lokal till global nivå. Han är tacksam att han hade bra chefer och att han fick möjligheten att lära sig best practice. Att kunna grunderna och spelreglerna gör det lättare att våga utmana och hitta nya lösningar. Idag är han People Business Partner på Kry och ansvarig för R&D avdelningen. Innan han började på Kry arbetade han några år på Klarna. Att ständigt ifrågasätta om man gör rätt saker i rätt tid, skapa en struktur och att arbeta utifrån behov från organisationen är något som Jesper tar med sig från sina år hos Klarna. 

– HR måste ständigt stanna upp och reflektera, och kontinuerligt vara lyhörd för vad organisationen behöver. Ofta tänker vi i HR att vi vet bäst hur en process ska se ut och vad som ska ingå i den, men det kan vara något annat än vad organisationen faktiskt behöver – eller har tid med. Att ständigt fråga sig: Vad lärde vi oss av det här? Vad ska vi fortsätta, börja och sluta med? Pendeln för vart fokuset ska vara svingar hela tiden i snabbväxande bolag, det gäller att vara snabbfotad och lyhörd för förändringar, säger Jesper.

Designa en smidig HR-leverans

Jesper anser att om du har en god relation med organisationen och levererar enligt förväntningar, går det lättare att driva förändring. För en sak är säker, när man jobbar i ett tillväxtbolag måste man gilla förändring och snabbt kunna ställa om och få med alla på tåget. När Jesper kommer in i ett bolag inventerar han vad som finns på plats idag och vad organisationen behöver, vilken förväntan finns från alla stakeholders?

– Mitt jobb går ut på att underlätta för chefer på alla nivåer i organisationen, de ska kunna ha fullt fokus på sitt arbete, då gäller det att designa en smidig end-to-end HR-leverans som tillåter chefer och medarbetare att ha fokus på det de behöver leverera istället för att lägga tid på att sätta sig in i olika HR-processer. 

Reflektera och agera

Att få till personoberoende processer och strukturer är viktigt. I takt med att bolag växer, blir det allt viktigare att ha underlag och dokumenterade processer ut mot verksamheten, till exempel en steg- för stegguide för promotions- eller lönerevisionsprocess. Det kan ta tid att få till, men betalar sig senare genom att man inte behöver uppfinna hjulet gång på gång och är inte beroende av ett fåtal personer. Det gör det även enklare att skala processer när företaget växer. HR-avdelningar inom en organisation i tillväxt, som är i ständig förändring, behöver som Jesper nämnt tidigare hela tiden utvärdera sitt arbete, och arbeta smartare med de resurser man har. 

– Det enkla svaret på upplevd resursbrist är att anställa fler. Men i många fall kan det handla om att automatisera, eller arbeta bort personberoende delar av HR. På Klarna till exempel, fick HR hundratals frågor varje dag från linjechefer. Det var ofta samma frågor som inkom, och istället för att anställa ytterligare HR-personer skapade vi en managerportal med steg- för stegguider för de olika processerna och delarna av chefsrollen – och över en natt försvann i princip alla frågor. Detta frigjorde tid till att stötta organisationen i mer värdeskapande delar, än att bara svara på frågor, säger Jesper.

HR måste förändras

Jesper tycker att hur många HR-avdelningar arbetar behöver förändras. Många fokuserar bara på vissa delar i HR-processen, när det från organisationen förväntas att leverera HR end-to-end, och hur man tillför värde i organisationen. Att istället se HR utifrån ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att HR syns, men på rätt sätt. Du måste vara affärsnära och förenkla jobbet för organisationen, då kommer förtroendet på köpet och man undviker friktion med organisationen.

Det digitala vårdbolaget Kry har växt i rekordfart, bara på ett år dubblades nästan personalstyrkan. I maj kom nyheten att de var tvungna att minska sin personalstyrka med 10%. Ett beslut som såklart innebär en stor förändring internt.

– Ur ett chefsperspektiv är det här en av de sakerna som är absolut tuffast att göra, vi har haft en stor transparens kring vår situation internt, vi delgav nästan allt som hände i processen. Jag tycker att cheferna har ägt den här processen, inga frågor blev utan svar och alla tog sitt ansvar.

Jespers tips till dig som jobbar med HR i tillväxtbolag

Med erfarenhet från två skalande bolag, tar han med sig många olika erfarenheter. Bland annat styrkan av att våga vara professionellt personlig i sitt ledarskap, att vara sig själv bygger relationer och förtroende. I tillväxtbolag måste man även ha en plan för hur man arbetar med värderingar om man planerar att växa personalstyrkan snabbt, det är svårt att ändra under resans gång så ramarna för kulturen i organisationen är något man måste ha på plats från början. Man ska vara ödmjuk inför att processer och strukturer måste ändras under tidens gång, och designa en HR-process utefter de förutsättningarna som gäller just nu. Jesper tipsar även om att ha ett fundament på hur man ska växa och vara tydlig med detta för alla inblandade. Att ha ett tydligt gemensamt mål gör att man har kul på jobbet och det skapar engagemang.

Dela gärna!

Mer

insikter