Hem

>

Tjänster

>

Interimschef i offentlig sektor

Trustpilot TrustScore

Trustpilot

Betyg 

4,8

 av 5  |  

259

 omdömen

Interimschef i offentlig sektor

Träffsäker rekrytering för varje behov

Stort konsultnätverk över hela Sverige

Årets interimsföretag 2023/2024

Alltid hög kvalitet och snabba processer

Gör en förfrågan

Vi kontaktar dig inom 2 timmar (kontorstid)

Experter på interim inom offentlig sektor

På Brightmill är vi experter på interim management med offentlig sektor som ett av våra specialistområden. Idag är nästan hälften av de tillsättningar vi gör roller inom offentlig sektor. Våra kunder är kommuner, myndigheter, regioner, kommunala och statliga bolag. Vi är en uppskattad ramavtalsleverantör av interimschefer och seniora specialister, men tillfrågas även ofta vid direktupphandlingar. Det gör att vi har stor förståelse för vad som krävs för att göra lyckade tillsättningar i offentliga verksamheter. Vi har genom åren tillsatt en mängd olika uppdrag och är stolta över den bredd vi kan uppvisa genom våra många referensuppdrag. Vi på Brightmill kan offentlig sektor!

Vi jobbar med såväl stora som små kunder. I de flesta branscher.

Arbetsförmedlingen
Köpings kommun
Region Skåne
Huddinge kommun
Sollentunahem
Stockholms Stad

Exempel på tillsatta interimschefer

Scrolla för fler

Biträdande kommundirektör

Interim näringslivschef

Avdelningsdirektör Service & Administration

Förvaltningsdirektör Kultur & Fritid

Interim lokalförsörjningschef

Interim kommunikationschef

Interim enhetschef Juridik & Utredning

Interim upphandlingschef

Interim skolchef

Interim samhällsbyggnadschef

Interim bygglovschef

Interim chef för Natur- & klimatavdelningen

Interim chef Gata/park

Interim enhetschef utemiljö

Interim chef Gatuprojekt

Interim projektchef

Interim projektledare

Interim byggserviceledare

Interim verksamhetsutvecklare

Interim förvaltningschef

Interim fastighetsutvecklingschef

Interim fastighetschef

Interim fastighetsstrateg

Interim lokalstrateg

Interim enhetschef teknisk förvaltning

Interim driftschef

Interim socialchef

Interim verksamhetschef

Interim enhetschef

Interim utvecklingsledare

Interim ekonomidirektör

Interim ekonomichef

Interimschef Ekonomi & Upphandling

Interim redovisningschef

Interim administrativ chef

Interim controller

Interim HR-chef

Interim lönechef

Interim HR-specialist

HR-konsult

Interim arbetsmiljöspecialist

Interim IT-chef

Interim IT-utvecklingschef

Interim chef IT & arkitektur

Interim IT-driftschef

Interim gruppchef IT

Offentlig sektor i fokus

Vi är specialister på interim management. Offentlig sektor är ett av våra fokusområden. Det gör att vi är vana vid att hitta konsulter som är väl förtrogna med den komplexitet som det innebär att arbeta i en politiskt styrd verksamhet. Av alla de uppdrag som Brightmill årligen tillsätter, så är nästan hälften en rekrytering till offentlig sektor.

Vår bredd, när det kommer till olika roller, är en av våra främsta styrkor. Efter många år i branschen har vi på Brightmill skapat effektiva arbetssätt och välfungerande rutiner för att möta våra kunders olika önskemål. Detta gäller oavsett om vi är upphandlad ramavtalsleverantör eller om vi konkurrensutsätts i en direktupphandling.

Handplockat kandidatnätverk

På Brightmill arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering, oavsett vem kunden är. I vår strukturerade arbetsprocess ingår en rad tydliga arbetsmoment. Detta för att säkerställa kvalitet i alla led. Vi arbetar med search som verktyg för att leta upp lämpliga kandidater som matchar kravprofilen i varje enskilt uppdrag. Vi annonserar aldrig våra uppdrag.

Under åren har vi utarbetat ett gediget systemstöd som är utvecklat specifikt för oss på Brightmill för att underlätta för chefsrekryterarnas arbete. Vår rekryteringsprocess innehåller alla obligatoriska delmoment som vid en permanent tillsättning, men genomförs i avsevärt högre takt. Vi brukar säga att vi kan ha en konsult på plats hos kund redan inom två veckor från det att vi fick uppdragsförfrågan. Men det kan också gå betydligt snabbare.

Varför Brightmill?

Traditionella rekryterare

Rekrytering inhouse

Konkurrenter

Brightmill

Specialister på interim

Sällan

Aldrig

Alltid

Alltid

Konsultnätverk

Aldrig

Aldrig

Ofta

Alltid

Maxat digitaliserade

Ibland

Sällan

Ibland

Alltid

Snabba processer

Sällan

Sällan

Alltid

Alltid

Professionella

Ofta

Ofta

Ofta

Alltid

Affärsorienterade rekryterare

Ibland

Ibland

Ibland

Alltid

Transparenta kundomdömen

Ibland

Sällan

Ibland

Alltid

Varför Brightmill?

Traditionella rekryterare

Rekrytering inhouse

Specialister på interim

Sällan

Aldrig

Konsultnätverk

Aldrig

Aldrig

Maxat digitaliserade

Ibland

Aldrig

Snabba processer

Sällan

Sällan

Profesionella

Ofta

Ofta

Affärsrådgivande rekryterare

Ibland

Sällan

Transparenta kundomdömen

Ibland

Sällan

Konkurrenter

Brightmill

Specialister på interim

Alltid

Alltid

Konsultnätverk

Ofta

Alltid

Maxat digitaliserade

Ibland

Alltid

Snabba processer

Alltid

Alltid

Profesionella

Ofta

Alltid

Affärsrådgivande rekryterare

Ibland

Alltid

Transparenta kundomdömen

Ibland

Alltid

Interimskonsulter inom kommun

I en kommun samsas ett stort antal olika verksamheter. Alltifrån stödfunktioner som ekonomi, HR och IT till olika förvaltningar med mer specifika uppdrag. Det är inte så svårt att se att kompetensbehoven skiljer sig drastiskt åt mellan exempelvis en teknisk förvaltning och en socialförvaltning. Att vara verksam som tjänsteman i en kommun innebär att man måste kunna navigera framgångsrikt i en politiskt styrd verksamhet. Detta brukar bli extra tydligt i chefsrollerna och är en viktig aspekt för att våra interimschefer skall vara framgångsrika i sina kommunala uppdrag.

Vi är idag upphandlad ramavtalsleverantör hos ett stort antal kommuner och har därför erfarenhet av de många olika behov en interimslösning som kan aktualiseras hos en kommun. Brightmill har under årens lopp byggt upp ett gediget kandidatnätverk som speglar den typ av uppdrag vi förmedlar inom offentlig sektor.

Trustpilot TrustScore

Trustpilot

Betyg 

4,8

 av 5  |  

259

 omdömen

Omdömen om Brightmill

Trustpilot 5-star-rating

Verifierat

Mycket proffsiga och hjälpsamma! Svarar snabbt och inkommer alltid med klockrena kandidater.

Elin A. Wahlström, Huddinge kommun

Verifierat

Pålitligt samarbetspartner Brightmill är en pålitlig och lyhörd samarbetspartner som levererar med hög kvalitet, tydliga processer och alltid inom fastställda tidsramar. Brightmills chefsrekryterare har en fantastisk förmåga att lyssna in behov, komma med bra lösningsförslag och framför allt - få fram riktigt vassa konsulter! En hög servicenivå i alla steg.

Karin Aita, Sollentunahem

Vår arbetsprocess

En övergripande behovsanalys görs redan vid den första kontakten. Tack vare lång erfarenhet och erfarna chefsrekryterare kan vi snabbt skapa förståelse för hur behovsbilden ser ut och ge råd vid frågor eller funderingar.

Utifrån behovsanalysen skapar vi, gärna gemensamt med kunden i realtid, en kravprofil som definierar krav på kompetens och erfarenhet. Kravprofilen ligger sedan till grund för den fortsatta processen genom dialog med kandidater, kandidatpresentationer, referenstagning och uppföljning under interimsuppdraget.

I interimsrekrytering måste det gå fort. Hemligheten är att ha ett stort kandidatnätverk med aktuell information kring kandidaternas kompetens och tillgänglighet. Det har vi på Brightmill. För att hitta de bästa kandidaterna utgår vi alltid från vårt eget nätverk med noga utvalda kandidater över hela Sverige. Vi arbetar snabbt och effektivt tack vare vårt egenutvecklade systemstöd som gör oss pricksäkra och tidseffektiva.

För att urvalsprocessen ska genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt använder vi vårt digitala profilverktyg när vi jämför kandidaternas kompetenser mot kravprofilen. Det gör att vi kan säkerställa objektivitet i urvalet och att kandidaterna som kontaktas har en relevant profil.

På Brightmill arbetar vi uteslutande med kompetensbaserad rekrytering. Ansvarig chefsrekryterare intervjuar kandidaterna och gör en överskådlig kandidatprofil som komplement till kandidatens CV. Brightmill presenterar de mest intressanta kandidaterna för kunden.

Kunden intervjuar utvalda kandidater och väljer sin slutkandidat.

Bakgrundskontroll görs på samtliga kandidater som vi presenterar. Referenstagning görs av Brightmill på slutkandidaten. Även den utgår från kravprofilen och kompletteras med en rad generiska frågor som sammanställs skriftligen i ett lättöverskådligt format.

Avtalstecknande sker digitalt med kund och sedan med konsult. Brightmill bistår även med hjälp vid uppstart och onboarding.

Funderar ni på ett ramavtal?

Vi vet att vakanser uppstår löpande i organisationer. Det gäller oavsett bransch och även i offentlig sektor. Att ha ett ramavtal på plats med en specialiserad interimsbyrå är ett effektivt sätt att vaccinera sig mot plötsliga vakanser. Med ett upphandlat ramavtal kan en interimschef börja inom bara några dagar. Villkoren för hur processen ska se ut är satta och priserna likaså.

Uppdragsgivaren har i upphandlandet av en leverantör kunnat ställa de krav som är viktiga för att säkerställa leverans. Dessutom innebär det stora fördelar att inte behöva begränsa sig till de beloppsgränser som gäller vid en direktupphandling. Dessa gränser sätter nämligen ofta sätter käppar i hjulet både vad det gäller uppdragslängd och omfattning. Det viktigaste argumentet för ett ramavtal är ändå detta: med en erfaren interimschef kan man skapa fortsatt arbetsro och hålla organisationen flytande även när en permanent ledare saknas.

Gör en förfrågan

Behöver du hjälp att snabbt hitta rätt interimskonsult? Vi är specialister på interim management och har över tio år i branschen.

Ring oss på 010-10 10 150 eller gör en förfrågan här så kontaktar vi dig inom 2 timmar (under kontorstid). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Inquiry - SE

Vanliga frågor och svar om

Interimschef i offentlig sektor

Pris bestäms tillsammans med kandidaten utifrån uppdrag och kund. Är vi ramavtalsupphandlade gäller priserna i ramavtalet. Vi försöker alltid konkurrensutsätta våra kandidater för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Avtal skrivs först med kund och därefter med kandidat. Avtalssignering görs digitalt.

Vi lämnar gärna en offert som beskriver vår arbetsprocess. I den kan vi ge ett indikativt prisspann för den aktuella interimsrollen. Våra kandidater presenteras alltid med tim- eller dagspris.

Det vanligaste uppdraget är en linjebefattning. Därför krävs oftast en heltidslösning. Behöver man någon på deltid tar vi en dialog om det under rekryteringens gång. Även om urvalet av kandidater kan bli något mindre, så brukar vi lösa de uppdragen.

Många av våra konsulter vill arbeta uppdragsbaserat, men det finns dom som kan tänkta sig en tillsvidareanställning. Rekryteringsarvodets storlek beror på hur länge konsulten har varit inhyrd och vilken lön konsulten får som tillsvidareanställd. Vid avrop från ramavtal gäller det som står i ramavtalet.

Det händer väldigt sällan att det inte funkar. Om det skulle ske, så har vi en väletablerad och tydlig process för att hantera det på ett snabbt och smidigt sätt.