Resultatdrivna interimschefer för de mest utmanande uppdragen

Gör en förfrågan

Söker du en chef i företagsledning?

Vi har ett stort nätverk av interimschefer med kompetens som gör att de kan ta sig an uppdrag även på allra högsta nivå.

Här är de roller vi oftast tillsätter, men vi har framgångsrika chefer för fler uppdrag än så.

Kontakta oss på 010-10 10 150
Gör en förfrågan 

Interim VD

Våra kunders kravprofiler för en interim VD skiljer sig väsentligt åt från gång till annan. Vi hjälper dig att hitta kvalificerade kandidater med förmåga att skapa entusiasm och engagemang hos era medarbetare. Givetvis kan de just er bransch och har erfarenhet från liknande uppdrag.

Interim COO

Ansvarsområdena för en interim COO kan variera kraftigt beroende på verksamhet. Vi hjälper dig att hitta affärsdrivna kandidater som kan leda, effektivisera och förbättra verksamheten hos er, och som har haft det operativa ansvaret i liknande företag.

Interim affärsområdeschef

På Brightmill har vi affärsdrivna kandidater som har erfarenhet av att utveckla och effektivisera affären och verksamheten genom att driva förbättringsarbete inom de flesta branscher. Vi hjälper dig att hitta rätt affärsområdeschef utifrån era specifika behov.

Interim förvaltningschef

Vi har kandidater som har jobbat som förvaltningschefer med övergripande ansvar för ledning, planering, ekonomi och utveckling inom offentlig verksamhet. Dessutom har många av dem erfarenhet av att framgångsrikt ha drivit effektiviserings- och förändringsarbete.

Merparten av våra kandidater har erfarenhet av framgångsrikt ledarskap och kan leda verksamheter genom olika former av förändringsarbete.

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Gör en förfrågan

Gör en förfrågan så kontaktar vi dig inom 2 timmar (under kontorstid). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.