Management stories

“Digitalvårdens vara eller icke vara är förbi – vi har etablerat att den behövs”

Ulrika Linnersjö, HR-direktör Doktor.se

Under pandemins år har allt fler aktiviteter flyttats online. Även vård som inte är akut har förflyttats från överbelastade vårdcentraler till våra mobiltelefoner. Vi har träffat Ulrika Linnersjö, HR-direktör på Doktor.se, för att tala om att leda under förändring, digitalvårdens framfart och vikten av kompetensbaserad rekrytering. 

Med nära tio års erfarenhet som chef inom HR har Ulrika Linnersjös ledarskap prövats i svåra tider redan innan pandemin. Karriären tog fart när hon år 2007 var en av två ansvariga för att etablera rekryteringsfirman Academic Work i Norge; en sann utmaning för ett nystartat bolag på en marknad med oerhört höga lönekostnader och med Europas lägsta arbetslöshet och därmed ytterst få personer som sökte jobb. Med hjälp av kreativitet och driv och mycket kompetenta kollegor lyckades Ulrika med sitt uppdrag – och drog samtidigt en mängd värdefulla lärdomar av erfarenheten. En av dem var vikten av att bygga en stark bolagskultur och att attrahera rätt kompetens vid rätt tillfälle.

– Det handlar både om att attrahera och sedan klara av att behålla medarbetare med rätt kompetens, inställning och driv. För att klara det – särskilt i en marknad som Norge där så få personer sökte nya jobb – gäller det att utveckla sitt företag i syfte att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Det gäller som ledare att se individer, våga satsa och inte minst bygga en bolagskultur i syfte att skapa engagemang som leder till resultat i form av svarta siffror och positiv arbetsmiljö.

Ibland tar det dock för lång tid att hitta rätt person. Timing är nästan lika viktigt som kompetens och när en rekrytering drar ut på tiden blir det svårt för bolaget att växa i den takt som önskas och då kan en lösning vara att ta in interimskompetens.

– Tidsaspekten är många gånger central inom rekrytering och det finns tillfällen där man behöver inse att interimskompetens är den bästa lösningen i syfte att möta behovet av rätt kompetens i rätt tid. Om bolaget kombinerar en interimslösning med att samtidigt leta efter någon långsiktig ges tid att hitta rätt. 

Mod krävs för att leda under förändringar

Utmaningen att locka till sig rätt kompetens genom ett attraktivt varumärke har Ulrika och hennes kollegor lyckats med på Doktor.se, som under det senaste året vuxit enormt. Pandemin innebar en naturlig ökning av mängden patienter och hur Doktor.se hanterade det ökade trycket spelade stor roll för dess framgång.

– För att hantera en föränderlig omvärld behöver vi som bolag också konstant förändras exempelvis genom att utvecklas tekniskt, kompetensmässigt och genom att kort och gott rekrytera fler medarbetare. Redan innan pandemin befann sig bolaget i en scale up-fas och trots det behövde vi lägga in en extra stor växel för att kunna möta det ökade behovet av digitalvård när den sociala distanseringen började. Det krävs mod hos alla våra ledare för att arbeta i dessa påfrestande tider och ibland blir det fel. Då behöver vi tillsammans med våra medarbetare kavla upp ärmarna och hitta lösningar för att komma på rätt spår igen. Förändring i form av högre efterfrågan och tillväxt kräver alltid ett HR-team med riktigt vassa rekryterare, vilket jag har förmånen att ha i mitt team på Doktor.se.

Digitaliseringen och framtidens vård online

Digitaliseringen har lett till stora förändringar i vårt samhälle, inte minst under det senaste året. Före pandemin var det inte alls lika accepterat med exempelvis digitalvård, menar Ulrika.

– Digitalvård var stort även före corona, men dess existensberättigande var ofta under tvivel. Nu är diskussionen om vårt vara eller icke vara förbi; digitalvården har etablerat att den behövs. Doktor.se är nu den tredje största digitalvårdgivaren i Europa och allt pekar på att vi kommer fortsätta växa i framtiden. Våra medarbetare i både den digitala och fysiska vården har kämpat hårt, varit flexibla och uthålliga i denna utmanande tid. Tack vare det har Doktor.se kunnat visa att vi klarar tuffa omställningar, och att förändringar är en del av vårt bolags DNA. 

Vad ligger annars i framtiden för digitalvården; har du några förhoppningar på hur Doktor.se kommer att utvecklas?

– Som vårdgivare och någon som arbetar med människors hälsa vore det bra att kunna förutspå patienters behov. Ett drömscenario vore att göra det med hjälp av teknologins framsteg. Istället för att våra patienter hör av sig till oss när det är något så vore det fantastiskt om vi proaktivt kunde höra av oss till dem – oavsett var vi eller dem befinner sig i världen!

Dela gärna!

Insikter

Brightmill Talks - med Hanna Eidem
Brightmill Talks

Destruktivt ledarskap

“Ett destruktivt ledarskap har större negativ effekt på en organisation än vad ett gott ledarskap har positiv effekt”. Hanna Eidem, chefsrekryterare och partner på Brightmill,

På djupet med Rikard Josefson
På djupet

På djupet med Rikard Josefson

Det är mycket som händer i världen vilket, utöver mänskligt lidande, skapar oro för inflation. Rikard Josefson, VD på Avanza, har ett värdefullt medskick till

Inga fler inlägg att visa

Cookie-policy

Vår hemsida, precis som de flesta andra, fungerar bäst när du tillåter att vi använder cookies. När du besöker vår webbplats kommer vi att skicka och lagra cookies på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. De möjliggör en mer anpassad webbsida för dig som användare och ger oss samtidigt besöksstatistik. Cookies innehåller ingen personlig information.

Varför använder vi cookies?

Vi använder oss av cookies för att kunna förbättra användarvänligheten för våra besökare. Våra permanenta cookies används för att mäta antalet sidvisningar till besöksstatistik. Dessa cookies ligger kvar på din enhet fram till att du själv tar bort dem. Vi har även tredjepartscookies som används för att kunna visa dig relevant annonsering och skräddarsytt innehåll.

Om du inte vill acceptera cookies

Du behöver inte acceptera cookies från vår webbplats och de flesta webbläsare erbjuder dig att avböja cookies när du kommer in på hemsidan. Om du vill veta mer om hur du gör detta, gå in på din webbläsares hjälpmeny. Om du väljer att inte acceptera cookies kan vissa webbsidor tappa i funktionalitet eller tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse.